Croesi Traeth/ Crossing A Beach

Event Details

Croesi Traeth/ Crossing A Beach

Time: June 30, 2017 to July 2, 2017
Location: Harlech
Website or Map: https://gwylgregynogfestival.…
Event Type: show, sioe, dawns, dance, theatr, theatre
Organized By: Laura H Drane
Latest Activity: Jun 8, 2017

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

Croesi Traeth | Crossing A Beach 
 
21.00 01/07/2017
14.30 02/07/2017
 
Cyrchfan: Maes parcio, Min-y-Don, Ffordd Glan Môr, Harlech
 
 
Daeth cwsg i gloi fy llygaid ar y traeth                                  
A chrwydrais wlad ryfeddol wedyn
 
Perfformiad dawns ar draeth Harlech
 
Daeth y ddawnswraig Margaret Morris i Harlech ym 1919 er mwyn cynnal ysgol haf. Ym myd y freuddwyd ar y traeth, ymuna griw arall gyda hi, ac yn eu plith mae’r cyfarwyddwr ffilm Roman Polanski, a saethodd Macbeth ar draeth Morfa Bychan; ymgyrchwyr Meibion Glyndŵr; yr archangel Mihangel a gofodwyr eraill; ac Ellis Wynne, y Bardd Cwsc ei hun.
 
O’ch lle ar y tywod, cewch weled byd newydd, gyda chymorth clustffonau ac…ysbienddrych.
 
Cyrhaeddwch o leiaf 15 munud cyn i’r sioe ddechre os gwelwch yn dda – fe fydd yn cychwyn yn brydlon.  Perfformir y sioear y traeth  yn yr awyr iach ac mae’n daith gerdded fer o’r maes parcio ato ac yn ôl (ar lwybrau ac ar dywod, rhyw 500m I gyd).  Gwisgwch ddillad ac esgidiau priodol. Rydyn yn cadw’r hawl i ganslo’r sioe os nad yw’r tywydd yn dda.
 
Mae’r sioe yn Gymraeg a Saesneg.
 
Noddir gan Gronfa Loteri Cyngor Celfyddydau Cymru, Creu Cymru, Ty Cerdd, Cronfa Partneriaeth Eryri, Theatr Ardudwy a Gŵyl Gregynog.
 

Comment Wall

Add a Comment

RSVP for Croesi Traeth/ Crossing A Beach to add comments!

Join National Theatre Wales Community

Attending (1)

@NTWtweets on Twitter

We are very sad to hear of the passing of one of Wales’ most talented and funniest playwrights, Frank Vickery. A great loss to our Welsh theatre industry. He will be greatly missed.

We are very sad to hear of the passing of one of Wales’ most talented and funniest playwrights, Frank Vickery. A great loss to our Welsh theatre industry. He will be greatly missed.

Rydym yn drist iawn o glywed am farwolaeth Frank Vickery, un o dramodwyr mwyaf talentog a mwyaf doniol Cymru. Colled fawr i theatr yng Nghymru.

Rydym yn drist iawn o glywed am farwolaeth Frank Vickery, un o dramodwyr mwyaf talentog a mwyaf doniol Cymru. Colled fawr i theatr yng Nghymru.

Stay Up To Date

Enter your email address:

image block identification

© 2018   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service