Event Details

We're Still Here

Time: September 15, 2017 at 7:30pm to September 30, 2017 at 7:30pm
Location: Port Talbot
Website or Map: http://nationaltheatrewales.o…
Event Type: theatre
Organized By: National Theatre Wales
Latest Activity: May 2

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

National Theatre Wales & Common Wealth

Created by / Crëwyd gan Rachel Trezise & Common Wealth

 

'It gives you a funny feeling, right here in your solar plexus, when people come together to speak up for themselves.’ 


Port Talbot steelworks, one of the last heavy industries in Wales, where generations of steelworkers carry their craft.

Standing shoulder to shoulder, sharing their space, stepping up to the plate. These are the leaders, workers, fathers and sons.

Marking National Theatre Wales’ return to Port Talbot, along with Common Wealth, We’re Still Here will explore the experiences and stories of the people behind the politically-charged headlines.

Gweithiau dur Port Talbot, un o safleoedd olaf diwydiant trwm yng Nghymru, lle bu cenedlaethau o weithiau dur yn ymarfer eu crefft.

Safwn ysgwydd wrth ysgwydd gan rannu eu gofod, a chamu i’r adwy. Dyma’r arweinwyr, y gweithwyr, y tadau, a’r meibion.

Gan nodi dychweliad National Theatre Wales i Bort Talbot, ynghyd â Common Wealth, mae We’re Still Here yn archwilio profiadau a storïau’r bobl go iawn y tu hwnt i’r penawdau llawn gwleidyddiaeth.


Age guidance / Oedrannau 14+

Accessible performances 
Each performance is accessible by wheelchair
Captioning is available at all performances, on an iPad
Audio Description will be available at several performances, with dates to be confirmed
Please contact boxoffice@nationaltheatrewales.org if you have any questions

Perfformiadau hygyrch
Gellir cael mynediad i bob perfformiad gan ddefnyddwyr cadeiriau olwyn
Mae capsiynau ar gael ym mhob perfformiad, ar iPad
Bydd Disgrifiad sain ar gael yn ystod sawl perfformiad, gyda’r dyddiadau i’w cadarnhau

Cysylltwch â boxoffice@nationaltheatrewales.org os gwelwch yn dda os oes gennych unrhyw gwestiynau

Comment Wall

Add a Comment

RSVP for We're Still Here to add comments!

Join National Theatre Wales Community

Attending (5)

Might attend (1)

Stay Up To Date

Enter your email address:

image block identification

© 2017   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service