Artist Call-Out: Platfform (Theatr Iolo) Year 2

Opportunity Klaxon! We are delighted to announce the second call-out for Platfform, our artist development programme supported by Arts Council Wales and Esmee Fairbairn. This time, we’re looking for a writer and a theatre-maker to explore new ideas for creating theatre with and for young people with our brilliant year two venue partners The Riverfront in Newport and The Welfare in Ystradgynlais.  Everything you need to know is here http://goo.gl/XN5rVh

The deadline for applications is 17th June at midday. 

If you have any questions please contact Associate Producer Olivia Harris on olivia@theatriolo.com.

Cyhoeddi Cyfle! Rydym yn falch iawn o gyhoeddi ail wahoddiad ar gyfer Platfform, ein rhaglen datblygu artistiaid a gefnogir gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Sefydliad Esmee Fairbairn. Y tro hwn, rydym yn chwilio am awdur a gwneuthurwr theatr i ymchwilio i syniadau newydd ar gyfer creu theatr gyda phobl ifanc ac ar eu cyfer gyda Glan yr Afon yng Nghasnewydd a'r Neuadd Lles yn Ystradgynlais, ein lleoliadau partner gwych ar gyfer yr ail flwyddyn.  Mae'r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch yma http://goo.gl/h2KPQ3

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 17eg Mehefin 2016 am hanner dydd. 

Views: 167

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

Stay Up To Date

Enter your email address:

image block identification

© 2018   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service