CALLOUT FOR DIRECTORS/GALWAD AM GYFARWYDDWYR

OPEN SUBMISSIONS FOR DIRECTORS:
So with that writer submissions have now closed! But what’s this? Submissions for Directors is now OPEN! When one door closes, another opens, and hopefully behind that door there’s chocolate!
Availability can be organised around director and cast but must be available for performance week (11th of December, show night tbc)
If you are interested please submit a CV to:
spiltmilktheatre@gmail.com
Submissions will close at 6pm on the 15th of November.
So get submitting Directors! We want to see you bring these nutcrackers to life!

GALWAD I GYFARWYDDWYR:

Felly nawr bod ein galwad i ysgrifennwyr wedi dod i ben, rydym nawr yn awyddus i glywed wrthoch chi gyfarwyddwyr!
Gall argaeledd gael ei drefnu ymysg cyfarwyddwr a chast ond rhaid bod yn rhydd yr wythnos yn dechrau yr 11eg o Ragfyr (noson y perfformiadau i’w gadarnhau).
Os oes gennych ddiddordeb, plîs danfonwch CV i spiltmilktheatre@gmail.com.
Ni fyddwn yn derbyn cyflwyniadau ar ôl wedi 6yh nos Fercher yr 15fed o Dachwedd.
Felly ewch amdani gyfarwyddwyr, ymunwch a ni yn ein noson Nadoligaidd!

Views: 61

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

@NTWtweets on Twitter

Ar ôl llwyddiant ein parti lansio NTW TEAM yn Wrecsam, rydyn ni nawr dim ond deu ddydd i ffwrdd o'n parti yn Ninbych y Pysgod! Os ydych eirioed wedi eisiau'r cyfle i lunio sioe NTW, dyma'ch siawns. Dewch i Caffi Pura i ddarganfod mwy. RSVP gan ddilyn https://buff.ly/2G0JmOQ pic.twitter.com/o4HlJswECb

Ar ôl llwyddiant ein parti lansio NTW TEAM yn Wrecsam, rydyn ni nawr dim ond deu ddydd i ffwrdd o'n parti yn Ninbych y Pysgod! Os ydych eirioed wedi eisiau'r cyfle i lunio sioe NTW, dyma'ch siawns. Dewch i Caffi Pura i ddarganfod mwy. RSVP gan ddilyn https://buff.ly/2G0JmOQ 

After the success of our NTW TEAM launch party in Wrexham, we are now only two days away from our Tenby party! If you have ever wanted a chance to create an NTW show then this is it. Come along to Caffi Pura to find out more. RSVP by following https://buff.ly/2G0JmOQ pic.twitter.com/FeZYXugfEi

After the success of our NTW TEAM launch party in Wrexham, we are now only two days away from our Tenby party! If you have ever wanted a chance to create an NTW show then this is it. Come along to Caffi Pura to find out more. RSVP by following https://buff.ly/2G0JmOQ 

Stay Up To Date

Enter your email address:

image block identification

© 2018   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service