So, we've had some amazing submissions for our 'Endometriosis night' on the 6th of October at the Sherman Theatre. Some beautiful, funny and powerful pieces of writing.
With our final pieces selected it's onto the next step, finding some wonderful female directors to bring them to life!
 
We are looking for female directors who will be available the week of the 2nd of October (Rehearsals can be organised around availability) for performances on the 6th of October.
If you are interested please submit a CV to :spiltmilktheatre@gmail.com
 
Submissions will close on the 11th of September.
 
We look forward to hearing from you!
 
 
GALWAD AM GYFARWYDDWYR:
 
Felly, cawsom gyflwyniadau anhygoel ar gyfer ein 'Noson Endometriosis' ar 6ed o Hydref yn Theatr y Sherman. Darnau trawiadol, doniol a phwerus.
Gyda'n darnau terfynol wedi eu dewis, mae'n amser am y cam nesaf sef dod o hyd i
gyfarwyddwyr benywaidd er mwyn dod â nhw yn fyw!
 
Rydym yn chwilio am gyfarwyddwyr benywaidd a fydd yn rhydd am yr wythnos sy'n dechrau ar yr 2il o Hydref (gall drefnu'r ymarferion rownd argaeledd) ar gyfer perfformiadau ar 6ed o Hydref.
Os oes gennych ddiddordeb, cyflwynwch CV i: spiltmilktheatre@gmail.com
 
Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw'r 11eg o Medi.
 
Edrychwn ymlaen at glywed gennych chi!

Views: 68

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

Stay Up To Date

Enter your email address:

image block identification

© 2018   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service