(Applications closed) Job opportunity - TEAM Assistant / Cynorthwy-ydd TEAM

National Theatre Wales is seeking to appoint an experienced, highly motivated and energetic individual for the following vacancy.

 

TEAM Assistant (part time, fixed term)

You will be responsible for coordinating and supporting the work of TEAM –a Wales-wide, internationally recognised community network, which engages with all levels of NTW's activities, rooted in a model of local community leadership.  TEAM members input into all levels of NTW’s work, advocate for the company in their communities, and engage with the processes of production, debate and evaluation.

 

Salary: £21,000 pro rata

 

We are an equal opportunities employer and welcome applications from all backgrounds

 

Deadline: Monday 20th June, 5pm

Interviews: Wednesday 6th July, Cardiff

 

For more information and to apply please visit :-http://nationaltheatrewales.org/about#workwithus

 

Mae National Theatre Wales yn dymuno penodi unigolyn profiadol, egnïol a llawn cymhelliant i’r swydd ganlynol.

 

Cynorthwy-ydd TEAM (rhan-amser, tymor penodol)

 

Byddwch yn gyfrifol am gydlynu a chefnogi gwaith TEAM – rhwydwaith gymunedol Cymru gyfan a gydnabyddir yn rhyngwladol sy’n ymgysylltu â phob lefel o weithgarwch NTW, ac sydd wedi’i wreiddio mewn model o arweinyddiaeth gymunedol leol.  Mae aelodau TEAM yn cyfrannu at bob lefel o waith NTW, yn eiriol dros y cwmni yn eu cymunedau, ac yn ymgysylltu â’r prosesau cynhyrchu, trafod a gwerthuso.

 

Cyflog: £21,000 pro rata

 

Rydym yn gyflogwr cyfle cyfartal ac yn croesawu ceisiadau o bob cefndir

 

Dyddiad cau: dydd Llun 20 Mehefin, 5pm

Cyfweliadau: dydd Mercher 6 Gorffennaf, Caerdydd

 

Am fwy o wybodaeth ac i ymgeisio ewch i :–

 http://nationaltheatrewales.org/cy/amdanom - gweithiogydani

Views: 890

Comments are closed for this blog post

Stay Up To Date

Enter your email address:

image block identification

© 2018   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service