Maternity Cover Opportunities at NTW/ Cyfleuoedd Cyfnod Mamolaeth gyda NTW

National Theatre Wales is seeking to appoint two highly motivated and energetic individuals for the following vacancies.

 

Communications Coordinator (Maternity Cover)

The Communications Coordinator is responsible for managing all aspects of the day-to-day campaigns in support of the Company’s activities and in helping to deliver an innovative, ambitious and visionary Communications Strategy. The Communications Coordinator is also responsible for overseeing the tasks and responsibilities of the Communications Assistant.

 

And

 

Company Coordinator (Maternity Cover)

The Company Coordinator is responsible for organising, coordinating and managing the company and office operations and procedures - providing a range of administrative functions and support across NTW’s platforms and locations.


Salary: £25,500 pro rata

Term: Fixed-Term (9-12 months), Full Time

 
We are an equal opportunities employer and welcome applications from all backgrounds. Applications can be received in English or Welsh.

 
Deadline: Tuesday 19th September, 1pm

Interviews: Monday 25th September, Cardiff

Desirable start date – Monday 23rd October

 
For further information, application form, job description and person specification in English or Welsh please visit our website.

http://nationaltheatrewales.org/about#workwithus

Mae National Theatre Wales yn dymuno penodi dau unigolyn llawn cymhelliant ac egni ar gyfer y swyddi gwag a ganlyn.

 

Cydlynydd Cyfathrebu (yn ystod cyfnod mamolaeth)

Mae'r Cydlynydd Cyfathrebu yn gyfrifol am reoli pob agwedd ar yr ymgyrchoedd o ddydd i ddydd er mwyn cefnogi gweithgareddau’r Cwmni ac wrth helpu i ddarparu Strategaeth Gyfathrebu arloesol, uchelgeisiol a llawn gweledigaeth. Mae'r Cydlynydd Cyfathrebu hefyd yn gyfrifol am oruchwylio tasgau a chyfrifoldebau'r Cynorthwyydd Cyfathrebu.

 

A

 

Chydlynydd Cwmni (yn ystod cyfnod mamolaeth)

Mae’r Cydlynydd Cwmni yn gyfrifol am drefnu, cydlynu a rheoli gweithrediadau a gweithdrefnau’r cwmni a’r swyddfa – gan ddarparu ystod o swyddogaethau a chymorth gweinyddol ar draws llwyfannau a lleoliadau NTW.

 

Cyflog: £25,500 pro rata

Tymor: Tymor sefydlog (9-12 mis), Llawn Amser

 

Rydym yn gyflogwr cyfle cyfartal ac yn croesawu ceisiadau o bob cefndir. Gellir derbyn ceisiadau yn Saesneg neu yn Gymraeg.


Dyddiad cau: dydd Mawrth 19 Medi, 1pm

Cyfweliadau: dydd Llun 25 Medi, Caerdydd

Dyddiad dechrau dymunol – dydd Llun 23 Hydref

 

Am ragor o wybodaeth, ffurflen gais, swydd ddisgrifiad a manyleb y person yn Saesneg neu yn Gymraeg ewch i’n gwefan.

http://nationaltheatrewales.org/about#workwithus

 

 

 

Views: 85

Comments are closed for this blog post

Stay Up To Date

Enter your email address:

image block identification

© 2018   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service