National Theatre Wales Opportunity - Creative Development Assistant/ Cyfleoedd National Theatre Wales - Cynorthwydd Datblygu Creadigol

National Theatre Wales is seeking to appoint an experienced, highly motivated and energetic individual for the following vacancy.

 

Creative Development Assistant

You will be responsible for coordinating and supporting the work of the Creative Development Framework, NTW’s ambitious and nationally significant model, which supports and develops the creation of new artistic ideas and artists.

 

Salary: £21,000 pro rata

Term: Part Time - Three-year, Fixed term contract

 

 

We are an equal opportunities employer and welcome applications from all backgrounds. Applications can be received in English or Welsh.

 

Deadline: Monday 15th May, 5pm

Interviews: Monday 22nd May  

 

For further information on how to apply, a job description and person specification in English or Welsh please visit our website.

http://nationaltheatrewales.org/about#workwithus

Mae National Theatre Wales yn dymuno penodi unigolyn profiadol, hynod egnïol ac â chymhelliad uchel i’r swydd ganlynol.

 

Cynorthwydd Datblygu Creadigol

Byddwch yn gyfrifol am gyd-lynu a chefnogi gwaith Fframwaith Datblygu Creadigol NTW, y model uchelgeisiol o arwyddocâd cenedlaethol, sy’n cefnogi ac yn datblygu creu syniadau creadigol ac artistiaid newydd.

 

Cyflog: £21,000 pro rata

Tymor: Rhan Amser - Tair blynedd, cytundeb tymor penodol

 

 

Rydym yn gyflogwr cyfle cyfartal sy’n croesawu ceisiadau oddi wrth bobl o bob cefndir. Gellir cyflwyno ceisiadau yn Saesneg ynteu Gymraeg.

 

Dyddiad cau: Llun 15fed Mai, 5pm

Cyfweliadau: Llun 22ain Mai  

 

Am ragor o wybodaeth ynglyn a cheisio, disgrifiad swydd a manyleb person yn Gymraeg ynteu Saesneg, ewch i ymweld â’n gwefan.

 
Thanks
Hannah

 

Views: 417

Comments are closed for this blog post

@NTWtweets on Twitter

Now we hear from Prof Ian Hargreaves @CreativeCardiff - should more public bodies follow @NTWtweets approach, eschewing permanent iconic buildings and siting their work in the context of the communities they seek to work for?

Now we hear from Prof Ian Hargreaves - should more public bodies follow approach, eschewing permanent iconic buildings and siting their work in the context of the communities they seek to work for?

There is still time to get in your applications for the TEAM roles here at NTW! Check out all the details on our website - https://buff.ly/2AJ8HWe 

There is still time to get in your applications for the TEAM roles here at NTW! Check out all the details on our website - https://buff.ly/2AJ8HWe 

Stay Up To Date

Enter your email address:

image block identification

© 2017   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service