NTW Opportunity: Executive Producer (Maternity Cover) / Cyfleuoedd NTW: Cynhyrchydd Gweithredol (Cyfnod Mamolaeth)

National Theatre Wales is seeking a dynamic 

Executive Producer (Maternity Cover) 

 

The engagement will commence from November 2017 and will oversee the management and successful delivery of Kully Thiarai's, NTW's new Artistic Director/CEO, first ambitious full programme of work during 2018.

Please send a CV and covering letter detailing your suitability for the role, specifically addressing the Essential and Desirable criteria within the Person Specification.  (Flexible, Freelance, Part-time or Full-time terms will be considered) along with an Equal Opportunities Form to work@nationaltheatrewales.org

Please visit our website https://www.nationaltheatrewales.org/about#workwithus for further information, Job Description and the Equal Opportunities Form

We are an equal opportunities employer and welcome applications from all backgrounds. Applications can be received in English or Welsh.

Deadline: Friday 1st September, 1pm

Interviews: Monday 18th September

Mae National Theatre Wales yn chwilio am Gynhyrchydd Gweithredol deinamig (Cyfnod Mamolaeth) 

Bydd y swydd yn dechrau o fis Tachwedd 2017 ac yn goruchwylio rheoli a chyflwyno’n llwyddiannus raglen lawn ac uchelgeisiol gyntaf o waith Kully Thiarai, Cyfarwyddwr Artistig /PSG newydd NTW, yn ystod 2018.

Anfonwch CV a llythyr eglurhaol yn nodi eich addasrwydd ar gyfer y rôl, gan fynd i’r afael yn benodol â’r meini prawf Hanfodol a Dymunol ym Manyldeb y Person (caiff telerau hyblyg, llawrydd, rhan amser neu amser llawn eu hystyried) ochr yn ochr â Ffurflen Cyfle Cyfartal i work@nationaltheatrewales.org

Ewch i’n gwefan https://www.nationaltheatrewales.org/cy/amdanom#gweithiogydani am rhagor o wybodaeth, y Swydd Ddisgrifiad a Ffurflen Cyfle Cyfartal

Rydym yn gyflogwr cyfle cyfartal ac yn croesawu ceisiadau o bob cefndir. Gellir cyflwyno ceisiadau yn Saesneg neu Gymraeg.

Dyddiad cau: Dydd Gwener 1 Medi, 1pm

Cyfweliadau: Dydd Llun 18 Medi

 

Views: 111

Comments are closed for this blog post

Stay Up To Date

Enter your email address:

image block identification

© 2018   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service