NTW TEAM - Cyfle am Cynorthwyydd Creadigol!

Cyfle am Cynorthwyydd Creadigol!

Rydym yn edrych am Cynorthwyydd Creadigol i weithio gyda NTW TEAM ar brosiect cyffrous ar y cyd ag Pembrokeshire Learning Centre, darparwr addysg amgen yn Doc Penfro, Sir Benfro.

Gan weithio gyda disgyblion a staff dros ddau dymor, rhwng Chwefror a Mehefin, fel arfer ar dydd Llun neu dydd Mawrth, bydd gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus gynorthwyo’r Arweinydd Creadigol â datblygu albwm o gerddoriaeth wreiddiol i’w chael ei gyfansoddi a’u cofnodi gan y ddysgwyr, a’u lansio mewn ddigwyddiad a drefnir, a curadurir ac a hyrwyddir gan y ddysgwyr eu hunain. Bydd y darn hwn dan arweiniad y disgyblion ac yn hynny o beth, gallai’r albwm derfynol gynnwys nifer o genres wahanol o gerddoriaeth.

Mae’r swydd hon ar gyfer cerddorwr gyda profiad o weithio gyda phobl ifanc gan fydd disgwyl i’r Cynorthwyydd Creadigol arwain gweithdai cerddoriaeth. Byddai profiad o weithio mewn gyda dogfeniaeth digidol hefyd yn fanteisiol.

Bydd y ffi yn £2fil am 20 diwrnod. Bydd y prosiect yn cael ei gynnal rhwng mis Chwefror a mis Mehefin 2018 ac rydym yn disgwyl i’r rôl hon gyfateb i un diwrnod yr wythnos at £100 y ddiwrnod. Tua diwedd y prosiect gallai’r oriau hyn gynyddu, felly mae hyblygrwydd yn hanfodol. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw Dydd Llun 22ain Ionawr.
Am fwy o fanylion, agorwch y ddogfen

Views: 66

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

@NTWtweets on Twitter

Incredible production of As Long as the Heart Beats made me cry! Such an intimate and emotional experience, celebrating 70 years of the NHS by @NTWtweets. So proud to be part of #NTWNHS70pic.twitter.com/JToQJg7CCo

Incredible production of As Long as the Heart Beats made me cry! Such an intimate and emotional experience, celebrating 70 years of the NHS by . So proud to be part of

Stay Up To Date

Enter your email address:

image block identification

© 2018   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service