Dance to Health is a pioneering nationwide falls prevention dance programme for older people. Combining evidence and physiotherapy with the creativity, expression and energy of dance it reduces the risk of an older person suffering a fall.

NDCWales is excited to be partnering with Aesop, Abertawe Bro Morgannwg University Health Board and Arts Care Gofal Celf on a Dance to Health, Falls Prevention Programme in Neath, Port Talbot, Swansea, Bridgend and Carmarthenshire, starting in October 2017.

NDCWales is recruiting 3 types of dance artists:

One Lead Dance Artist will be responsible for the artistic co-ordination of programmes. They will receive full training and will be responsible for quality assurance of each programme - £250 per day, approx. 35 days over 1 year.

2 – 3  Dance Artists. The Dance Artist will receive full-training and be responsible for leading the sessions - £150 per day, approx. 37 - 55 days over 1 year.

2 – 3 Assistant Dance Artists. The Assistant Dance Artist will assist the Dance Artist and ensure that monitoring data is taken at each session. The Assistant Dance Artist will receive training from the rest of the dance team - £100 per day, approx. 30 - 45 days over 1 year.

All role descriptions available to download, as well as further information on a Dance to Health session.

http://www.ndcwales.co.uk/en/about/jobs/

 

Mae Dance to Health yn rhaglen ddawns genedlaethol arloesol sydd â’r nod o osgoi cwympo ymhlith pobl hŷn. Yn cyfuno tystiolaeth a ffisiotherapi gyda chreadigrwydd, mynegiant ac egni dawns, mae’n gostwng y risg bod person hŷn yn syrthio.

 

Mae CDCCymru yn llawn cyffro o fod yn llunio partneriaeth gydag Aesop, Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg ac Arts Care Gofal Celf ar Raglen Atal Cwympo Dance to Health, yng Nghastell Nedd Port Talbot, Abertawe, Pen-y-bont ar Ogwr a Sir Gaerfyrddin a fydd yn dechrau ym mis Hydref 2017.

Mae CDCCymru yn recriwtio 3 math o artistiaid dawns:

Bydd un Artist Dawns Arweiniol yn gyfrifol am gyd-lyniant artistig y rhaglen. Byddant yn derbyn hyfforddiant llawn a hwy fydd yn gyfrifol am sicrhau safon pob un o’r rhaglenni - £250 y dydd, o ddeutu 35 niwrnod dros gyfnod o 1 flwyddyn.

2 – 3  Artist Dawns. Bydd yr Artist Dawns yn derbyn hyfforddiant llawn a hwy fydd yn gyfrifol am arwain y sesiynau - £150 y dydd, o ddeutu 37 - 55 niwrnod dros gyfnod o 1 flwyddyn.

2 – 3 Artist Dawns Cynorthwyol. Yr Artist Dawns Cynorthwyol fydd yn cynorthwyo’r Artist Dawns a sicrhau bod data monitro yn cael ei gofnodi ym mhob sesiwn. Bydd yr Artist Dawns Cynorthwyol yn derbyn hyfforddiant oddi wrth weddill y tîm dawns - £100 y dydd, o ddeutu 30 - 45 niwrnod dros gyfnod o 1 flwyddyn.

Mae’r holl ddisgrifiadau swydd ar gael i’w lawr-lwytho, yn ogystal â gwybodaeth bellach ynghylch sesiwn Dance to Health.

http://www.ndcwales.co.uk/cy/amdanom-ni/swyddi/

Views: 147

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

Stay Up To Date

Enter your email address:

image block identification

© 2018   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service