Opportunity delivered by Sgil Cymru - Production Manager / Cyfle darperir gan Sgil Cymru - Rheolwr Cynhyrchiad

Want to work as a Production Manager in the film industry?
For professionals looking to step up or across into a new role, or gain more experience. 
Delivered by Sgil Cymru, apply now for two weeks of intensive training at Pinewood Studio Wales, Cardiff.  The schedule includes practical workshops, special industry guests, software training and more.
The main course tutor is Sue Jeffries, a film and television producer and director with over thirty five years’ experience in production grades.  As Sue guides participants through, she will be joined by a number of experienced film PMs and Line Producers who will share their expert knowledge, all announced soon.
Dates: November 21st - December 2nd 2016.
Course participants should either have a minimum of three years' experience in film production in a junior role in any department, but be interested in a role as a Production Manager, or have some basic experience as a Production Manager, possibly in short film or on microbudget productions.
Thanks to the support of our partners, the course costs just £350 per participant.
Make sure you get your application to us before the deadline – 12pm on Wednesday 9th November 2016.
Email help@sgilcymru.com or phone us on 07843 779 870 if you have any questions.
This programme is supported by Creative Skillset’s Film Skills Fund, with BFI’s Film Forever National Lottery funds.Hoffech chi weithio fel Rheolwr Cynhyrchu yn y diwydiant ffilm?
Ar gyfer pobl sy’n chwilio i gamu i fyny neu ar draws i rôl newydd.
Darperir gan Sgil Cymru, ymgeisiwch nawr am bythefnos o hyfforddiant dwys yn Pinewood Studio Cymru, Caerdydd. Mae'r amserlen yn cynnwys gweithdai ymarferol, gwesteion diwydiant arbennig, hyfforddiant meddalwedd a mwy.
Sue Jeffries yw prif diwtor y cwrs. Mae gan Sue dros dri-deg-pum mlynedd o brofiad mewn adrannau cynhyrchu. Yn ystod y cwrs bydd Rheolwyr Cynhyrchu a Cynhyrchwyr Llinel profiadol yn ymuno a Sue i rannu eu profiadau a gwybodaeth.
Dyddiadau: 21ain Tachwedd - 2ail Rhagfyr 2016.
Dylai’r rhai sy’n cymryd rhan ar y cwrs, gael o leiaf tair mlynedd o brofiad mewn cynhyrchu ffilmiau, mewn rôl iau o fewn unrhyw adran, ond sydd gyda diddordeb mewn swydd fel Rheolwr Cynhyrchu, neu â profiad sylfaenol fel Rheolwr Cynhyrchu, efallai mewn ffilm fer neu gynhyrchiad microbudget.
Oherwydd natur noddedig y cynllun, dim ond ffî o £350 fydd disgwyl i’r cyfranogwyr dalu tuag at y costau hyfforddi.
Gwnewch yn siŵr eich bod yn anfon eich cais atom cyn y dyddiad cau - 12:00 ar ddydd Mercher 9 Tachwedd, 2016.
Ebostiwch help@sgilcymru.com neu ffoniwch ni ar 07843 779 870 os oes gennych chi unrhyw gwestiynnau.
Cefnogir y cwrs yma gan Gronfa Sgiliau Ffilm Creative Skillset, a Chronfa Film Forever Loteri Genedlaethol y BFI. 

Views: 81

Comments are closed for this blog post

@NTWtweets on Twitter

Great to see #NTWSisters last night - a great beginning and exciting new work. Lots to explore for the future and leaving the audience hungry for more! @NTWtweets

Great to see last night - a great beginning and exciting new work. Lots to explore for the future and leaving the audience hungry for more!

NTW TEAM are offering a fantastic placement opportunity on our production English. You could gain experience in Stage Management, Production Management, or work with the Technical Department. Read more here https://buff.ly/2HciiIL  #NTWTEAM

NTW TEAM are offering a fantastic placement opportunity on our production English. You could gain experience in Stage Management, Production Management, or work with the Technical Department. Read more here https://buff.ly/2HciiIL 

Mae TEAM NTW yn cynnig cyfle gwych am leoliad ar ein cynhyrchiad English. Gallech ennill profiad mewn Rheoli Llwyfan, Rheoli Cynhyrchiad, neu weithio gyda’r Adran Dechnegol. Darllenwch ragor yma - https://buff.ly/2JX1yqI  #NTWTEAM

Mae TEAM NTW yn cynnig cyfle gwych am leoliad ar ein cynhyrchiad English. Gallech ennill profiad mewn Rheoli Llwyfan, Rheoli Cynhyrchiad, neu weithio gyda’r Adran Dechnegol. Darllenwch ragor yma - https://buff.ly/2JX1yqI 

Stay Up To Date

Enter your email address:

image block identification

© 2018   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service