Opportunity: Director of Aberystwyth Arts Centre / Cyfleuoedd: Cyfarwyddwr Canolfan Y Celfyddydau Aberystwyth

Aberystwyth University is seeking to appoint an inspirational Director of Aberystwyth Arts Centre. The ideal candidate will have the vision and drive to lead the Arts Centre, building on its success and reputation as one of the UK’s leading venues for the Arts.

Please see a link below to the Art's Centre's website for more information on this post 

https://jobs.aber.ac.uk/en/vacancy/director-of-aberystwyth-arts-cen...

Mae Prifysgol Aberystwyth yn dymuno penodi Cyfarwyddwr ysbrydoledig ar gyfer Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth. Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol y weledigaeth a’r penderfyniad i arwain Canolfan y Celfyddydau, gan ymestyn ei llwyddiant a’i henw da fel un o’r lleoliadau gorau ym Mhrydain ar gyfer y celfyddydau.

Gweler isod linc i wefan y Ganolfan Celfyddydau am ragor o wybodaeth 

https://jobs.aber.ac.uk/cy/vacancy/cyfarwyddwr-canolfan-y-celfyddyd...

Views: 139

Comments are closed for this blog post

Stay Up To Date

Enter your email address:

image block identification

© 2018   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service