Opportunity: Freelance Digital Marketing Support / Cyfleuoedd: Cymorth Marchnata Digidol Llawrydd

Freelance Digital Marketing Support

National Theatre Wales

National Theatre Wales are seeking a highly motivated and enthusiastic individual to join their Communications team in a freelance capacity, delivering the role of Digital Marketing Assistant, from Monday 13 February - Friday 7 April.

You will work closely with the National Theatre Wales Communications team to support the delivery of all digital activity for the organisation.

Please click here for our website for further information and job description.

Closing date: 10am Wednesday 1st February
Informal Interviews: Friday 3rd February

Applications are welcome in English or Welsh

 

Cymorth Marchnata Digidol Llawrydd

National Theatre Wales

Mae National Theatre Wales yn chwilio am unigolyn brwdfrydig a llawn cymhelliant i ymuno â'i dîm Cyfathrebu mewn rôl lawrydd, gan lenwi rôl Cynorthwyydd Marchnata Digidol, rhwng dydd Llun 13 Chwefror a dydd Gwener 7 Ebrill.

Byddwch yn gweithio'n agos gyda thîm Cyfathrebu National Theatre Wales i gefnogi cyflwyno'r holl weithgaredd digidol ar gyfer y sefydliad.

Am rhagor o wybodaeth a'r swydd ddisgrifiad cliciwch yma ar gyfer ein gwefan

Dyddiad Cau: 10yb, Dydd Mercher, Chwefror 1af
Cyfweliadau Anffurfiol: Dydd Gwener, 3ydd Chwefror

Croeso i chi yrru eich cais yn y Saesneg neu Cymraeg

Views: 147

Comments are closed for this blog post

@NTWtweets on Twitter

Coming along to the show tonight? Why not join the online conversation spread the word on social media using the hashtag #NTWEnglish Analogue chats are good too ;-)pic.twitter.com/1bEeu4oFB5

Coming along to the show tonight? Why not join the online conversation spread the word on social media using the hashtag Analogue chats are good too ;-)

Yn dod i’r sioe heno? Beth am ymuno â’r sgwrs ar-lein a lledu’r gair ar gyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio’r hashnod #NTWEnglish Mae sgyrsiau analog yn dda hefyd ;-)pic.twitter.com/YeDzCk9QUs

Yn dod i’r sioe heno? Beth am ymuno â’r sgwrs ar-lein a lledu’r gair ar gyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio’r hashnod Mae sgyrsiau analog yn dda hefyd ;-)

Stay Up To Date

Enter your email address:

image block identification

© 2018   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service