Nurturing the Artists of Tomorrow for the Audiences of Today

 

Theatr Iolo is delighted to invite submissions from emerging artists to be part of the third and final year of Platfform, our artist development programme. This year, it’s all about families…

 

We are inviting submissions for two residency opportunities and are thrilled to be continuing our collaboration with The Welfare, Ystradgynlais (http://www.thewelfare.co.uk) and The Riverfront (https://tickets.newportlive.co.uk) in Newport.

 

We are inviting submissions from theatre-makers (devisers, directors, writers, musicians, poets, spoken word artists, game-makers, puppeteers, story-tellers, comedians, live artists –the list goes on), organisations and partnerships interested in exploring and devising a new idea with and for families.

 

"Plattform has allowed us as artists and theatre makers the chance to form a stronger bond with Welsh venues. It has challenged our practice and given us the time and space to explore the world of theatre for children and young people. Platfform has opened doors we never knew existed!"

Tin Shed Theatre Company, Platfform artists year 2

 

Full information, including who we’re looking for, how to apply and what to do if you want to have a chat with us first can be found by clicking here:

http://www.theatriolo.com/?q=productions/937/platfform2

 

 

The deadline for applications is Friday 11th August at midday. Interviews will take place on Tuesday 5th September.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Meithrin Artistiaid Yfory ar gyfer Cynulleidfaoedd Heddiw

 

Mae’n bleser gan Theatr Iolo wahodd ceisiadau gan artistiaid sy’n dod i amlygrwydd i fod yn rhan o drydedd flwyddyn Platfform. Dyma flwyddyn olaf ein rhaglen datblygu artistiaid. Eleni, teuluoedd sy’n bwysig …

 

Rydym yn gwahodd ceisiadau ar gyfer dau gyfle preswyl ac yn falch o allu parhau â’n cydweithrediad â’r Neuadd Les, Ystradgynlais (http://www.thewelfare.co.uk) a Glan-yr-Afon (https://tickets.newportlive.co.uk) yng Nghasnewydd.

 

Rydym yn gwahodd ceisiadau gan wneuthurwyr theatr (dyfeiswyr, cyfarwyddwyr, awduron, cerddorion, beirdd, artistiaid y gair llafar, gwneuthrwyr gemau, pypedwyr, storïwyr, comedïwyr, artistiaid byw – mae’r rhestr yn ddi-ddiwedd) sefydliadau a phartneriaethau sydd â diddordeb mewn ymchwilio a dyfeisio syniad newydd gyda theuluoedd ac ar gyfer teuluoedd.

 

"Mae Platfform wedi caniatau i ni, fel artistiaid a gwneuthurwyr theatr greu cysylltiadau cadarnach â lleoliadau Cymru. Mae wedi herio ein canfyddiadau ac wedi rhoi amser a lle i ni archwilio byd theatr plant a phobl ifanc. Mae Platfform wedi agor drysau na wyddem eu bod yn bodoli!”

Cwmni Theatr Tin Shed, Artistiaid platfform yr 2il flwyddyn

 

I gael manylion llawn am y prosiect, i wybod am beth yr ydym yn chwilio, sut i wneud cais a sut i drefnu sgwrs gyda ni, cliciwch yma: http://www.theatriolo.com/?q=cy/node/937

 

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw Dydd Gwener Awst 11eg am hanner dydd ac fe gynhelir cyfweliadau ar Ddydd Mawrth Medi'r 5ed. undefined

Views: 167

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

Stay Up To Date

Enter your email address:

image block identification

© 2018   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service