National Theatre Wales TEAM is inviting TEAM members (existing and prospective!) to join us for our TEAM Social on Thursday 14th September, 19:00 in Port Talbot!

The TEAM Social will mark the start of our production run of the epic “We’re Still Here”. It’s an exclusive opportunity for you to see the show before everyone else, and what’s more, it’s FREE!

About the show 

We’re Still Here, created by Rachel Trezise & Common Wealth.

Based on interviews with steelworkers, union representatives and the people of Port Talbot, We’re Still Here is a site-specific performance. Dynamically staged in the disused Byass Works, it celebrates the unique spirit of the town.

Age guidance: 14+

If you would like to join the guest list for TEAM Social and the We’re Still Here dress rehearsal, please contact us at team@nationaltheatrewales.org by Monday 4th September.

Please note this offer is open to TEAM members only!  If you would like to join TEAM please join the group here.

--------

Mae TEAM National Theatre Wales yn gwahodd aelodau TEAM (cyfredol a’r rhai sydd ar fin ymaelodi!) i ymuno â ni ar gyfer TEAM Social ar Dydd Iau 14eg Medi, 19:00 ym Mhort Talbot!

Mae TEAM Social yn nodi dechrau rhediad ein cynhyrchiad epig “We're Still Here”. Bydd hwn yn gyfle unigryw i chi weld y sioe cyn pawb arall ac mae hefyd yn RHAD AC AM DDIM!

 

Mwy am y sioe

We’re Still Here, crëwyd gan Rachel Trezise & Common Wealth

 Yn seiliedig ar gyfweliadau gyda gweithwyr dur, cynrychiolwyr yr undeb a phobl Port Talbot, mae We’re Still Here yn berfformiad sy’n benodol i’w safle. Wedi ei leoli mewn man deinamig yn hen Weithfeydd Byass, mae’n dathlu ysbryd unigryw y dref.

Addas i oed 14+

Os hoffech gael eich ychwanegu at y rhestr gwesteion TEAM Social cysylltwch â ni ar team@nationaltheatrewales.org erbyn Dydd Llun 4 Medi.

  Sylwch fod y cynnig hwn ar gael i aelodau TEAM yn unig. Os hoffech chi ymuno â TEAM ymunwch a’r grwp yn fan hyn.

 

 

 

Views: 79

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

Stay Up To Date

Enter your email address:

image block identification

© 2018   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service