Volunteer at Festival of Voice/Gwirfoddolwch Ar Gyfer Gŵyl Y Llais

Pursuing unique performances and collaborations rarely or never before seen alongside renowned artists – Festival of Voice's aim is to inspire this talent as much as our audience. We’re bringing artists and audiences together to hear and be heard.

We are looking for people who can volunteer their time leading up to the festival, from May onwards, and for those who can volunteer during the festival, or both! 

If successful you will be required to attend an induction session. If you would love to volunteer but can’t make an induction, give us a shout and we can see what we can do. 

For more information:

https://festivalofvoice.wales/volunteer

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Gan ganfod perfformiadau unigryw a chydweithredu sydd erioed wedi digwydd o’r blaen ochr yn ochr ag artistiaid byd enwog – ein bwriad yw ysbrydoli’r dalent cymaint â’n cynulleidfa. Rydyn ni’n dod ag artistiaid a chynulleidfaoedd at ei gilydd i wrando a chael gwrandawiad. 

Rydyn ni’n chwilio am bobl sy’n gallu gwirfoddoli eu hamser yn y cyfnod sy’n arwain at yr ŵyl, o fis Mai ymlaen, a rheiny sy’n gallu gwirfoddoli yn ystod yr ŵyl, neu’r ddau! 

Os ydych chi’n llwyddiannus bydd angen i chi fynychu sesiwn anwytho. Os hoffech wirfoddoli ond yn methu dod i’r anwythiad, rhowch wybod i ni a chawn weld be allwn wneud.

Pob hwyl! 

Tîm GyLl 

https://festivalofvoice.wales/cy/volunteer

Views: 34

Comments are closed for this blog post

© 2018   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service