Ymunwch a Tîm Chwarae Creadigol Theatr Iolo

Oes gennych chi brofiad o weithio gyda phlant ifainc?

Hoffech chi ymuno â'n Tîm Chwarae Creadigol?

 

Mae Theatr Iolo yn awyddus i greu tîm bychan o bobl i gynnal sesiynau chwarae creadigol i gyd-fynd â Bocsi & Ffoni, ein drama ddiweddaraf a i blant 3-5 oed a'u teuluoedd.

 

Ochr yn ochr â'n sioeau i deuluoedd ac ysgolion, rydym yn hoffi cynnig rhaglen gyffrous o weithdai a sesiynau chwarae creadigol i roi cyfle i blant gael ychydig bach o hwyl wyneb-yn-wyneb a threulio amser creadigol gyda'i gilydd. Gallwn hefyd gynnig sesiynau mwy strwythuredig i ysgolion lle gall disgyblion fanteisio ar weithgareddau ymarferol ychwanegol sy'n cyd-fynd â'r sioe.

 

Beth fyddaf yn ei wneud?

 • Ar ôl diwrnod o hyfforddiant, fe allech chi fod yn gweithio fel unigolyn neu yn rhan o dîm i arwain gweithdy neu sesiwn chwarae mewn llyfrgell, neuadd eglwys, ystafell ddosbarth, theatr neu grŵp cymunedol.
 • Fe allech chi fod yn dilyn thema benodol neu, yn syml ddigon, yn annog plant a'u rhieni/gofalwyr i chwarae.
 • Yn gyffredinol, byddwch yn annog y grŵp i fod yn greadigol.

 

Pa sgiliau sydd eu hangen arnaf?

 • Yn ddelfrydol, bydd gennych brofiad o weithio gyda phlant rhwng 3-5 oed (neu ychydig yn hŷn) mewn cyd-destun celfyddydol, addysgol neu yng nghyd-destun grŵp chwarae.
 • Rydym yn arbennig o awyddus i gael nifer benodol o bobl sy'n siarad Cymraeg ac a fydd yn gallu arwain sesiynau yn Gymraeg.
 • Byddwch yn gyfathrebwr ardderchog ac yn llawn syniadau ar gyfer gêmau a gweithgareddau i blant.
 • Bydd angen brwdfrydedd arnoch ynghyd â phersonoliaeth fywiog a'r gallu i ymwneud ag oedolion ac â phlant.
 • Efallai y byddwch wedi gweithio ym myd addysg neu wedi cyflwyno sesiynau creadigol yn y sector celfyddydol.
 • Yn ddelfrydol, bydd gennych drwydded yrru ynghyd â defnydd o gerbyd.
 • Bydd gennych hefyd dystysgrif Datgelu a Gwahardd neu byddwch yn fodlon cael prawf gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

 

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Cynhelir y Diwrnod Hyfforddi yn ystod yr wythnos yn decharu ar y 14 Mawrth yn Canolfan Celfyddydau Chapter, Caerdydd, a bydd angen i chi fod ar gael am gyfnodau rhwng dechrau mis Ebrill a diwedd mis Mehefin.
 • Byddwn yn rhoi grŵp o bobl at ei gilydd felly bydd nifer y sesiynau yr ydych yn ymwneud â nhw yn dibynnu ar ein gofynion ni ac ar eich amserlen chi.
 • Byddwch yn derbyn ffi benodol am bob gweithdy ynghyd â threuliau teithio.

 

Sut i wneud cais

Anfonwch baragraff byr amdanoch chi'ch hun, C.V a dywedwch wrthym sut yr ydych yn rhag-weld eich cyfraniad at weithgarwch y tîm.

 

Anfonwch e-bost at kerry@theatriolo.com erbyn 5pm ar ddydd Llun 7fed o Chwefror 2016 os gwelwch yn dda. I gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â Kerry Difelice ar 02920 613782.

 

Views: 50

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

@NTWtweets on Twitter

Now we hear from Prof Ian Hargreaves @CreativeCardiff - should more public bodies follow @NTWtweets approach, eschewing permanent iconic buildings and siting their work in the context of the communities they seek to work for?

Now we hear from Prof Ian Hargreaves - should more public bodies follow approach, eschewing permanent iconic buildings and siting their work in the context of the communities they seek to work for?

There is still time to get in your applications for the TEAM roles here at NTW! Check out all the details on our website - https://buff.ly/2AJ8HWe 

There is still time to get in your applications for the TEAM roles here at NTW! Check out all the details on our website - https://buff.ly/2AJ8HWe 

Stay Up To Date

Enter your email address:

image block identification

© 2017   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service