Youth Arts Network Sharing Day in Llandudno October 18th

Llofnodwch am gyfle i rwydweithio a rhannu sgiliau Celfyddydau Ieuenctid! Dosbarthwch neu anfonwch y wybodaeth hon ymlaen at eich rhwydweithiau a’ch cysylltiadau eich hun, ac ymddiheuriadau os ydych yn derbyn yr un peth sawl gwaith o sawl cyfeiriad.

 

Sign-up for a Youth Arts networking and skill-sharing opportunity!  Please circulate or forward to your own networks and contacts, with apologies for any cross or multiple-postings.

 

 

Diwrnod Rhwydweithio ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol yn y Celfyddydau sy’n Gweithio gyda Phobl Ifanc


 


Pryd:      Dydd Sadwrn 18 Hydref 2014


(11am – 3pm)


 


Lle:         Venue Cymru, Llandudno


 


Cost:        *AM DDIM*


 


Bydd y diwrnod yn cynnwys:


(i)    rhannu sgiliau ymarferol dan arweiniad cyd-ymarferwyr;


(ii)   y wybodaeth ddiweddaraf am Ŵyl Celfyddydau Ieuenctid genedlaethol i Gymru;


(iii) cyfle i drafod – ffurfioli’r Rhwydwaith;


(iv) Cynhadledd Genedlaethol Rhwydwaith Celfyddydau Ieuenctid.


 


Bydd Peri Wagstaff (Mess Up The Mess) yn arwain cyflwyniad creadigol, ymarferol i’r diwrnod gyda chefnogaeth ddwyieithog gan Jen Angharad.


 


Cofrestrwch eich diddordeb trwy e-bostio nyaw@nyaw.co.uk a rhoi Rhwydwaith Celfyddydau Ieuenctid fel pwnc i’ch e-bost, gan nodi eich manylion cyswllt (e-bost; rhif ffôn; sefydliad).


 


Edrychwn ymlaen at glywed gennych ac at gydweithio!

A Networking Day for Arts Professionals


Who Work with Young People


 


 


When:    Saturday 18 October 2014


(11am – 3pm)


 


Where:   Venue Cymru, Llandudno


 


Cost:        *FREE*


 


The day will comprise:


(i)    practical skill-sharing led by a fellow-practitioner;


(ii)  update on a national Youth Arts Festival for Wales;


(iii) discussion – formalising the Network;


(iv) YAN National Conference


 


 


 


Peri Wagstaff (Mess Up The Mess) will lead a practical, creative introduction to the day with bi-lingual delivery supported by Jen Angharad.


 


 


Please register your interest by emailing nyaw@nyaw.co.uk with Youth Arts Network in the subject-line, indicating your contact-details (email; telephone number; organisation).


 


We look forward to hearing from and working with you!

Views: 143

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

@NTWtweets on Twitter

Our Theatre lights have lost their shimmer and sparkle with the passing of a true valley legend. Frank Vickery writer, actor , director and dame extraordinaire. RCT Theatres family will miss you . We light our venues in pink tonight in your memory #madeimRCtpic.twitter.com/oyhs22SOUq

Our Theatre lights have lost their shimmer and sparkle with the passing of a true valley legend. Frank Vickery writer, actor , director and dame extraordinaire. RCT Theatres family will miss you . We light our venues in pink tonight in your memory

We are very sad to hear of the passing of one of Wales’ most talented and funniest playwrights, Frank Vickery. A great loss to our Welsh theatre industry. He will be greatly missed.

We are very sad to hear of the passing of one of Wales’ most talented and funniest playwrights, Frank Vickery. A great loss to our Welsh theatre industry. He will be greatly missed.

Stay Up To Date

Enter your email address:

image block identification

© 2018   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service