2023, by Illumine Theatre

Event Details

2023, by Illumine Theatre

Time: October 3, 2018 at 7:30pm to October 13, 2018 at 7:30pm
Location: Chapter Arts Centre
Street: Market Street
City/Town: Cardiff
Website or Map: https://www.chapter.org/2023
Phone: 029 2030 4400
Event Type: theatre, play
Organized By: Illumine Theatre
Latest Activity: Sep 16, 2018

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

Illumine Theatre presents / yn cyflwyno
2023
By / gan Lisa Parry
Director / Cyfarwyddwr Zoë Waterman

Cardiff, 2023 - a law passed in Westminster in 2005 has just come into force. Children told they were born from donated eggs or sperm, upon turning 18, are now entitled to know the identity of their donor parent.

Mary seeks out sperm donor Chris, knocking his world asunder. In this new era, where racial tensions run high, she wants answers. Who are her half-siblings? Could she have inherited her deafness? And is Chris prepared to risk his marriage and own family plans to help her feel she belongs?

2023 has been developed with support from academics and researchers in the fields of gamete donation and D/deafness.

*****

Caerdydd, 2023 - mae deddf a gafodd ei chymeradwyo gan San Steffan yn 2005 wedi dod i rym. Mae plant a gafodd wybod eu bod wedi eu geni trwy rodd wyau neu sberm, wrth droi’n 18, nawr yn gallu darganfod pwy yw’r rhoddwr.

Daw Mary mewn cyswllt â’r rhoddwr sberm Chris, gan droi ei fyd ben i waered. Yn y cyfnod newydd yma, lle mae tensiynau hiliol yn uchel, mae Mary yn chwilio am atebion. Pwy yw ei hanner brawd neu chwaer? Ai wedi etifeddu ei byddardod y mae? Ac ydy Chris yn barod i beryglu ei briodas a chynlluniau teuluol er mwyn ei helpu i deimlo ei bod yn perthyn?

Mae 2023 wedi ei ddatblygu gyda chymorth gan academwyr ac ymchwilwyr yn maes rhoi genynau a B/byddardod.

Comment Wall

Add a Comment

RSVP for 2023, by Illumine Theatre to add comments!

Join National Theatre Wales Community

Attending (1)

image block identification

© 2023   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service