Adventures in the Skin Trade

Event Details

Adventures in the Skin Trade

Time: October 1, 2014 to October 30, 2014
Location: Wales, UK
Website or Map: http://theatriolo.com/?q=prod…
Event Type: tour
Organized By: Theatr Iolo
Latest Activity: Sep 17, 2014

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

Samuel Bennett leaves his home in South Wales to pursue a career in London.
Setting out with an attitude of reckless, nihilistic purpose, he encounters a nightmarish city. A room full of furniture, an assortment of bizarre characters and an embarrassing first sexual experience in a cold bath. Join Samuel as he meanders
through this dreamlike world, all with a beer bottle stuck on his little finger.
Dylan Thomas’s gloriously surreal coming-of-age and unfinished novel is given new life by acclaimed writer, Lucy Gough (Hollyoaks, Wuthering Heights, Creative Wales Award winner) in a special production for the Thomas centenary.
Mae Samuel Bennett yn gadael ei gartref yn ne Cymru er mwyn dilyn gyrfa yn Llundain. Agwedd ddi-hid a rhyfygus sydd ganddo, ac mae’n canfod dinas hunllefus.
Ystafell yn llawn celfi, casgliad rhyfedd o gymeriadau amrywiol a phrofiad rhywiol cyntaf mewn bath oer sydd ymhell o fod yn ddelfrydol. Ymunwch â Samuel ar daith trwy fyd sydd megis breuddwyd, hyn oll gyda photel gwrw yn sownd ar ei fys bach. Rhydd y ddrama hon fywyd newydd i nofel anorffenedig Dylan Thomas am dyfu ifyny – mewn cynhyrchiad arbennig ar gyfer ei ganmlwyddiant. Yr awdur o fri Lucy Gough sy’n gyfrifol, awdur sydd eisoes wedi ennill gwobr Cymru Creadigol ac wedi ysgrifennu ar gyfer Hollyoaks, ac addasu Wuthering Heights.

Comment Wall

Add a Comment

RSVP for Adventures in the Skin Trade to add comments!

Join National Theatre Wales Community

Attending (2)

Might attend (1)

image block identification

© 2023   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service