Event Details

AWAKENING

Time: May 1, 2019 from 7:30pm to 9:30pm
Location: Sherman Theatre
Street: Senghennydd Road
City/Town: Cardiff
Website or Map: https://www.shermantheatre.co…
Event Type: dance, performance
Organized By: National Dance Company Wales
Latest Activity: Mar 21, 2019

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

Three Unique dances to amuse and amaze.

AFTERIMAGE 
Fernando Melo

A journey of fleeting images; of appearance and disappearance.
Mirrors are used on stage to form a unique theatrical experience where the past and the present collide with a poetic & creative style of dance.

 

REVELLERS’ MASS
Caroline Finn

Caroline Finn returns to National Dance Company Wales with a new work inspired by famous religious paintings such as DaVinci’s The Last Supper. On stage, an unlikely group gather for an evening of ritual, decadence and excess where etiquette and manners quickly dissolve into chaos.

 

TUNDRA
Marcos Morau 
Nominee - UK Theatre Awards 2018

Tundra tears pages from the Russian history books on folk dance, mass parades and revolution, revitalising old ideas with renewed meaning. It’s as mesmerizingly beautiful as it is robotically precise

----------------------------------

Tair dawns unigryw i ddiddanu a syfrdanu.

AFTERIMAGE
Fernando Melo

Taith o luniau gwib; o ymddangos a diflannu. 
Defnyddir drychau ar y llwyfan i greu profiad theatraidd unigryw lle mae’r gorffennol a’r presennol yn gwrthdaro mewn dawns farddonol a chreadigol ei natur.

 

REVELLERS’ MASS
Caroline Finn

Mae Caroline Finn yn dychwelyd i Gwmni Dawns Genedlaethol Cymru gyda gwaith newydd wedi’i ysbrydoli gan baentiadau crefyddol enwog megis Y Swper Olaf gan DaVinci. Ar y llwyfan, mae grŵp annhebygol yn cwrdd am noson o ddefodau, chwant a gormodedd ble mae cwrteisi a moesau’n diflannu’n gyflym ac yn troi’n llanast.

 

TUNDRA 
Marcos Morau
Enwebai – Gwobrau Theatr y DU 2018

Mae Tundra yn rhwygo tudalennau o lyfrau hanes Rwsia am ddawnsio gwerin, gorymdeithiau torfol a chwyldro, gan adfywio hen syniadau ag ystyr newydd.
Dyma ddawns sydd yr un mor syfrdanol o brydferth ag yw’n robotaidd o fanwl gywir.

Comment Wall

@NTWtweets on Twitter

Roedd William Price yn ddyn o flaen ei amser - mewn gwirionedd, byddai'n dal i fod felly mae'n siwr pe byddai o gwmpas heddiw... byddai'n seren y cyfryngau, yn ogystal â bod yn feddyg hyfedr. Byddai ei wisgoedd yn ymddangos mewn cylchgronau ffasiwn; byddai'n bresenoldeb...pic.twitter.com/y1CybLbJ8i

Roedd William Price yn ddyn o flaen ei amser - mewn gwirionedd, byddai'n dal i fod felly mae'n siwr pe byddai o gwmpas heddiw... byddai'n seren y cyfryngau, yn ogystal â bod yn feddyg hyfedr. Byddai ei wisgoedd yn ymddangos mewn cylchgronau ffasiwn; byddai'n bresenoldeb...

...rheolaidd mewn gwyliau cerddoriaeth; byddai'n ymgyrchu dros Extinction Rebellion a'r GIG. Rydym yn credu y byddai'n eilun Cymreig - yn gymeriad i gynrychioli holl liw a llun a bywiogrwydd Cymru fel gwlad. Dewch i ymuno â'r daith a dod i'w adnabod yn well fis nesaf yn Trecelyn

...rheolaidd mewn gwyliau cerddoriaeth; byddai'n ymgyrchu dros Extinction Rebellion a'r GIG. Rydym yn credu y byddai'n eilun Cymreig - yn gymeriad i gynrychioli holl liw a llun a bywiogrwydd Cymru fel gwlad. Dewch i ymuno â'r daith a dod i'w adnabod yn well fis nesaf yn Trecelyn

#HailCremation Dr Price was a man ahead of his time - in fact he probably still would be if he was around today... he’d be a media star, as well as a highly skilled doctor. His outfits would feature in fashion magazines; he’d be a regular at music festivals; he’d campaign...pic.twitter.com/Cp18leBY54

Dr Price was a man ahead of his time - in fact he probably still would be if he was around today... he’d be a media star, as well as a highly skilled doctor. His outfits would feature in fashion magazines; he’d be a regular at music festivals; he’d campaign...

image block identification

© 2020   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service