Beyond The Body

Event Details

Beyond The Body

Time: June 11, 2014 from 7:30pm to 8:30pm
Location: Sherman Cymru
Street: Senghennydd Road, Cardiff CF24 4YE
Website or Map: http://www.shermancymru.co.uk…
Phone: 029 2064 6900
Event Type: multi-media, dance, performance
Latest Activity: Jun 5, 2014

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

See TaikaBox’s remixed version of Beyond the Body before their visit to Edinburgh 

Prepare to be transported into a mystical world of religion and ritual, chakras and shamanism, talismans and transcendence, as TaikaBox return to the Sherman Theatre with a remix of their 2012 production Beyond the Body on 11 June.

The show is based around the story of a writer whose research into alternate states of consciousness takes her on a fantastic journey of self-discovery. The story plays out on a white stage, bathed in the light of two projectors that constantly shifts between cinematic imagery and digital environments that respond to the movements of the performers.

Beyond the Body originally emerged in 2012 from a collaboration between Tanja Råman and John Collingswood who make work as TaikaBox, and renowned Hollywood cinematographer Bill Mitchell. This year they are reworking the show and premiering the new version at the Sherman Theatre, before taking it to Edinburgh Festival Fringe in August.

The hour-long show features the skills of 5 dancers and a soundtrack specially composed and played live by Eyebrow – a Bristol duo who are no strangers to theatres, having performed with the likes of Earthfall, Kneehigh and Travelling Light.

TaikaBox’s Beyond The Body will be at the Sherman Theatre on Wednesday 11 June, 7.30pm.

For further information and tickets please contact Sherman Theatre on 029 2064 6900 or visit www.shermancymru.co.uk

Gweler fersiwn newydd Taikabox o Beyond the Body cyn eu hymweliad â Chaeredin 

Paratowch i gael eich trawsgludo i fyd cyfriniol crefydd a defod, sicrau a siamaniaeth, talismonau a throsgynoldeb, wrth i TaikaBox ddychwelyd i Theatr y Sherman gyda fersiwn newydd o’u cynhyrchiad o 2012, Beyond the Body, ar 11 Mehefin.

Mae’r sioe yn seiliedig ar stori awdur y mae ei gwaith ymchwil i gyflyrau eraill o ymwybyddiaeth yn mynd â hi ar daith wych o hunan ddarganfod. Perfformir y sioe ar lwyfan gwyn, gyda golau dau daflunydd sy’n symud o hyd rhwng delweddau sinematig ac amgylcheddau digidol sy’n ymateb i symudiadau’r perfformwyr.

Daeth Beyond the Body i fodolaeth yn wreiddiol yn 2012 yn sgîl prosiect ar y cyd rhwng Tanja Råman a John Collingswood sy’n gweithio fel TaikaBox, a’r sinematograffydd o Hollywood, Bill Mitchell. Eleni maent yn ail-gynnal y sioe ac yn dangos y perfformiad cyntaf o’r fersiwn newydd yn Theatr y Sherman, cyn iddi fynd ar daith i Ŵyl y Fringe yng Nghaeredin ym mis Awst.

Mae’r sioe sy’n awr o hyd yn cynnwys sgiliau 5 o ddawnswyr a thrac sain sydd wedi’i chyfansoddi’n arbennig a’i chwarae’n fyw gan Eyebrow – deuawd o Fryste sy’n hen gyfarwydd â’r theatrau, gan eu bod wedi perfformio mewn mannau megis Earthfall, Kneehigh a Travelling Light.

Bydd Beyond the Body gan TaikaBox yn ymddangos yn Theatr y Sherman ddydd Mercher 11 Mehefin am 7.30pm.

I gael rhagor o wybodaeth a thocynnau, cysylltwch â Theatr y Sherman ar 029 2064 6900 neu ewch i www.shermancymru.co.uk

Comment Wall

Add a Comment

RSVP for Beyond The Body to add comments!

Join National Theatre Wales Community

Attending (1)

Blogs and Debates

@NTWtweets on Twitter

image block identification

© 2021   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service