Event Details

Circle of Fifths

Time: June 18, 2022 to June 26, 2022
Location: Dance House, Cardiff
Street: Pierhead Street
City/Town: Cardiff, CF10 4PH
Website or Map: https://www.nationaltheatrewa…
Event Type: show
Organized By: National Theatre Wales
Latest Activity: May 17

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

“we’re returning to stardust”

Friends and families gather on the street outside a home. Sometimes with boots and shovels. Together they share small talk and offer condolences before bidding their Butetown farewell. 

Later, stories, memories and music mingle with their grief. A song cuts through. The volume is turned up and they dance. 

Loss creates a feeling of disharmony. A fracture in life’s rhythm. In times like this, music can be the thing that makes us feel. 

Film and theatre maker Gavin Porter and a collective of artists bring us together to celebrate life in death. A live documentary performance, told through real life stories, rooted in tradition, music and memory.

//

“rydyn ni’n dychwelyd i lwch y sêr”

Mae ffrindiau a theuluoedd yn ymgynnull ar y stryd y tu allan i gartref. Weithiau gyda sgidiau a rhawiau. Gyda’i gilydd maent yn rhannu mân siarad ac yn cydymdeimlo cyn ffarwelio â Butetown.

Yn ddiweddarach, mae straeon, atgofion a cherddoriaeth yn cymysgu â’u galar. Mae cân yn torri trwodd. Mae’r sain yn cael ei throi i fyny ac maent yn dawnsio.

Mae colled yn creu teimlad o anghytgord. Toriad yn rhythm bywyd. Ar adegau fel hyn, gall cerddoriaeth fod y peth sy’n gwneud i ni deimlo.

Mae’r gwneuthurwr ffilm a theatr Gavin Porter a chydweithfa o artistiaid yn dod â ni at ein gilydd i ddathlu bywyd mewn marwolaeth. Perfformiad dogfennol byw, wedi’i adrodd trwy straeon bywyd go iawn, wedi’i wreiddio mewn traddodiad, cerddoriaeth a chof.

Comment Wall

Add a Comment

RSVP for Circle of Fifths to add comments!

Join National Theatre Wales Community

Attending (1)

image block identification

© 2022   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service