Connect II - residency opportunity

Event Details

Connect II - residency opportunity

Time: January 9, 2015 at 6pm to January 30, 2015 at 7pm
Location: Aberystwyth
City/Town: Aberystwyth
Website or Map: http://www.aber.c.uk/artscent…
Event Type: residency, application
Organized By: Gill Ogden
Latest Activity: Jan 9, 2015

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

 Only%20C%20image.docAAC%20Logo%20%28Black%20black%20Text%29.gif             

 

CALL FOR ARTISTS: RESIDENCY OPPORTUNITY

We invite submissions from practicing artists in all art forms to take part in a residency at Aberystwyth Arts Centre as part of the Connect II Artists’ Lab. Supported by the Arts Council of Wales this ground breaking opportunity offers artists space, equipment seed funding and specialist technical support to create new pieces of work which include multimedia digital techniques.

Art forms can include fine art, art installation, music, performance, dance and 3D amongst others.

The residencies will culminate in staging or installations of the work.

Please submit a proposal on one side of A4 about the work you would like to explore and create, with a CV and referees.

The five residencies are planned to run from April 20th – May 10th 2015 and applications should be submitted by Friday 30th January.

For further details please contact Gill  - ggo@aber.ac.uk

 

 

 

GWAHODDIAD I ARTISTIAID: CYFNOD PRESWYL

Gwahoddwn geisiadau oddi wrth artistiaid ymarferol mewn pob ffurf gelf i gymryd rhan mewn cyfnod preswyl yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth fel rhan o Labordy Artistiaid ‘ Connect II’.  Gyda chefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru mae’r cyfle arloesol hwn yn cynnig  i artistiaid le i weithio, offer, cyllid sylfaenol a chefnogaeth dechnegol arbenigol er mwyn creu darnau newydd o waith sy’n cynnwys technegau digidol aml-gyfrwng.

Gall y ffurfiau celf gynnwys y celfyddydau cain, gosodwaith, cerddoriaeth, perfformiad, dawns a 3D ymysg eraill.

Ar ddiwedd y cyfnod preswyl bydd y gwaith yn cael ei lwyfannu/gyflwyno.

Anfonwch gais ar un ochr o bapur A4 gan egluro’r gwaith yr hoffech ei archwilio a chreu, gyda CV ac enwau canolwyr.

Trefnir y pum cyfnod preswyl rhwng Ebrill 20fed– Mai 10fed 2015 a dylid cyflwyno ceisiadau erbyn dydd Gwener 30ain Ionawr.

Am ragor o fanylion cysylltwch â  Gill  - ggo@aber.ac.uk

 

 

Gill Ogden

Head of Performing Arts

Aberystwyth Arts Centre

Comment Wall

Add a Comment

RSVP for Connect II - residency opportunity to add comments!

Join National Theatre Wales Community

Attending (1)

image block identification

© 2024   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service