Event Details

COTTON FINGERS

Time: May 22, 2019 at 7:30pm to June 8, 2019 at 7:30pm
Location: Belfast & Derry, Northern Ireland Dublin, Ireland & Sherman Theatre, Cardiff
Website or Map: https://www.nationaltheatrewa…
Phone: 029 2035 3070
Event Type: theatre
Organized By: National Theatre Wales
Latest Activity: Apr 10, 2019

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

Ysgrifennwyd gan / Written by Rachel Trezise
Cyfarwyddwyd gan / Directed by Julia Thomas

Mai-Mehefin / May - June 2019
Belfast & Derry-Londonderry, Dulyn a Wicklow, & Theatr Sherman, Caerdydd

Belfast & Derry-Londonderry, Dublin and Wicklow, & Sherman Theatre, Cardiff

Sioe amserol, gwleidyddol wefredig wedi’i hysgrifennu’n ddisglair, wedi’i greu gan dîm creadigol hynod ddawnus, oll yn ferched.

Mae Aoife yn llwglyd ac yn ddiflas.
Mae Cillian yn gwneud brechdan
gaws wedi’i thostio wych.
Wrth i ddiflastod ac awydd am fwyd gael eu bodloni gan hanner awr yng ngwely Cillian, 
mae bywyd Aoife yn newid am byth.

Wrth i aflonyddwch cymdeithasol a gwleidyddol afael yn ei gwlad, a all Aoife ailgydio mewn rheolaeth dros ei dyfodol?

Wedi’i ysgrifennu gan yr ysgrifennwr arobryn Rachel Trezise ar adeg y refferendwm hanesyddol ar yr 8fed diwygiad yn Iwerddon, mae Cotton Fingers yn ein harwain ar daith o Belfast i Gaerdydd.

A timely, politically-charged show, made by an exceptionally talented creative team.

Aoife’s hungry and bored.
Cillian makes a mean cheese toastie.
As boredom and hunger are satisfied by half an hour in Cillian’s bed, Aoife’s life changes forever.

As social and political upheaval grips her country, what hope does Aoife have to regain control?

Written by award-winning writer Rachel Trezise at the time of the historic referendum of the 8th amendment in Ireland, Cotton Fingers takes us on journey from Belfast to Wales.

Comment Wall

Add a Comment

RSVP for COTTON FINGERS to add comments!

Join National Theatre Wales Community

Attending (1)

image block identification

© 2023   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service