Cwmni Pluen Company Holding Workshops for Actors and Musicians

Event Details

Cwmni Pluen Company Holding Workshops for Actors and Musicians

Time: January 4, 2015 from 6pm to 7pm
Location: Sherman Cymru
Street: Cardiff
Website or Map: http://www.shermancymru.co.uk…
Event Type: weekend, of, workshops
Organized By: Olivia Harris, Elgan Rhys, Gethin Evans - Cwmni Pluen
Latest Activity: Jan 4, 2015

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

Gwiethdy Pluen Workshop

Yn galw Perfformwyr a Cherddorion! / Calling all Performers and Musicians!

*    *    *

 

So, we're moving in to Sherman in January. We’re really looking forward to making it our home for the next year and what better way to get started than to get to know our friends! We’d like to invite professional performers and musicians to join us in one of our free workshops, taking place on 16th and 17th January.

 

The workshops are for both performers and musicians as we explore and devise textually, physically and musically. This is a chance for us to meet you all, cast for our next production and other opportunities.

 

The more the merrier but places are limited. Please let us know if you'd like to attend by e-mailing cwmnipluen@gmail.com with your preferred date and CV, by the 9th of January.

 

We look forward to meeting you!

 

PLUEN TEAM x

 

Felly, da ni'n symud mewn i'r Sherman ym mis Ionawr. ‘Da ni’n edrych ymlaen i’w wneud yn gartref ar gyfer y flwyddyn nesaf a be’ well na dod i nabod ein ffrindiau. Hoffwn ni wahodd perfformwyr a cherddorion proffesiynol i ymuno yn un o’n gweithdai sy’n rhad ac am ddim, a’n digwydd ar y 16eg a’r 17eg o Ionawr.

 

Mae’r gweithdai ar gyfer perfformwyr a cherddorion wrth inni archwilio a dyfeisio yn gorfforol, cerddorol a gyda thestun. Mae hwn yn gyfle inni gwrdd â chi gyd, castio ar gyfer y cynhyrchiad nesaf a chyfleoedd eraill.

 

Gorau po fwyaf, ond mae nifer cyfyngedig o lefydd. Rhowch wybod os hoffwch fynychu drwy e-bostio cwmnipluen@gmail.com gyda dyddiad dewisol a'ch CV, erbyn y 9fed o Ionawr.

 

Edrych ymlaen i gwrdd â chi!

TIM PLUEN x

Comment Wall

Add a Comment

RSVP for Cwmni Pluen Company Holding Workshops for Actors and Musicians to add comments!

Join National Theatre Wales Community

Attending (1)

image block identification

© 2023   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service