Cwmni Theatr 3D : Wyneb Dros Dro

Event Details

Cwmni Theatr 3D : Wyneb Dros Dro

Time: October 14, 2013 at 8pm to October 15, 2013 at 9pm
Location: Stwdio Weston Studio, Wales Millennium Centre
Street: Bute Place, Cardiff Bay
City/Town: Cardiff
Website or Map: http://www.wmc.org.uk
Phone: 02920 63 64 64
Event Type: theare, welsh, language, production
Organized By: Wales Millennium Centre
Latest Activity: Oct 11, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

Tocynnau: £8 - £12 | Canllaw oed: 14+

Cynhyrchiad Iaith Gymraeg


Wrth gyrraedd tŷ ei fam am y Nadolig, mae Dylan a’i wraig anfodlon yn gweld bod Mam, er iddi ysgaru’n ddiweddar, yn llawn hwyl yr ŵyl. A hynny oherwydd bod dyn newydd yn ei bywyd; dyn sydd ddigon ifanc i fod yn fab iddi. Wedi’u gwthio at ei gilydd, daw tensiynau’n fwyfwy amlwg a chyda photel ar botel o wîn, mae’r gwaethaf eto i ddod.

Bellach yn ei ddegfed flwyddyn, ymunwch â Chwmni Theatr 3D wrth iddyn nhw gyflwyno drama wreiddiol ddoniol a chynnes sy’n tywys y gynulleidfa at galon trafferthion y teulu.

Cefnogir gan Ganolfan Mileniwm Cymru a Cyngor Celfyddydau Cymru

hr

Hyd y Perfformiad: Tua 75 munud

___________________

Tickets: £8 - £12  | Age guidance: 14+

Welsh Language Production

Upon reaching his mother’s house for Christmas, Dylan and his sulking wife find his newly divorced mother has a surprising spring to her step. It’s all down to a new man in her life, a man a little younger than her own son. Forced into close quarters, tensions build, the wine flows and there’s worse to come.

Now in their 10th year, join 3D Theatre Company as they present this warm, funny and captivating original play that will take you to the heart of family dysfunction.

Supported by Wales Millennium Centre and Arts Council of Wales

hr

Running Time: Approximately 75mins

Comment Wall

Add a Comment

RSVP for Cwmni Theatr 3D : Wyneb Dros Dro to add comments!

Join National Theatre Wales Community

Attending (2)

© 2020   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service