Digital Storytelling Train the Trainer Course

Event Details

Digital Storytelling Train the Trainer Course

Time: October 15, 2012 at 10am to October 19, 2012 at 4pm
Location: Gwent Wildlife Trust Environmental Resource Centre
Street: Steelworks Road
City/Town: Blaenau Gwent
Website or Map: http://www.gwentwildlife.org/…
Phone: 01495325210
Event Type: training, course
Organized By: Natasha James
Latest Activity: Oct 3, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

Digital Storytelling Train the Trainer Course

Cwrs Hyfforddi'r Hyfforddwyr Straeon Digidol

 

Dates:-  15th – 19th October

Dyddiadau: 15fed-19eg o Hydref 2012

 

Venue:- Wildlife Trust Environment Resource Centre Ebbw Vale

Lleoliad - Canolfan Natur Gwent, Ymddiriedolaeth Natur, Glyn Ebbwy

 

Over the 5 days you will

Make your own digital story and learn about:-


Yn ystod y 5 niwrnod mi fyddwch chi'n creu stori ddigidol eich hun a dysgu am

 

Storycircle facilitation

Arwain a hwyluso cylch stori

 

How to engage with participants

Sut i gefnogi'r rhai fydd yn creu stori gyda chi yn y dyfodol

 

Copyright issues

Materion hawlfraint
 

 

Technology used, including sound recording equipment

Technoleg anghenrheidiol, gan gynnwys peiriant recordio sain

 

Software used, including Photoshop and Final Cut Pro

Meddalwedd delweddau Adobe Photoshop a fideo Final Cut Pro 

 

Cost £490 - less than £100 a day and you can contact us to spread the payments

 

Y gost yw £490 - llai na chanpunt y dydd - ac mae modd gwasgaru'r taliadau dros gyfnod

Refreshments and Lunch Provided

Darperir lluniaeth a chinio bob dydd o fewn y gost
 

 The course provides an ideal opportunity for individuals to add to their professional development and provides organisations with a useful skill.


Dyma gwrs sy'n cynnig datblygiad prsonol i bob un sy'n mynychu. Mae o hefyd yn gyfle i fudiad ddatblgu aelodau staff.

 

Please give Natasha or Julie a call on 01495 325 210

Rhowch alwad i Natasha neu Julia ar  01495 325 210 

Comment Wall

Add a Comment

RSVP for Digital Storytelling Train the Trainer Course to add comments!

Join National Theatre Wales Community

Attending (1)

image block identification

© 2023   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service