Double Bill: Street By Susan Monkton & Izzy's Manifestos by Kevin Jones

Event Details

Double Bill: Street By Susan Monkton & Izzy's Manifestos by Kevin Jones

Time: October 23, 2018 at 7:30pm to October 26, 2018 at 10pm
Location: AJ's Coffee House
Street: 20 City Road
City/Town: Cardiff
Website or Map: https://www.ticketsource.co.u…
Event Type: theatre
Organized By: Spilt Milk Theatre
Latest Activity: Oct 11, 2018

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

Double Bill: Street by Susan Monkton & Izzy's Manifestos by Kevin Jones

We are proud to present an evening of new writing by Susan Monkton and Kevin Jones. 
Rydym yn falch i allu gyflwyno noswaith o ysgrifennu newydd gan Susan Monkton a Kevin Jones. 

Street - By/Gan Susan Monkton

Laura is Cardiff born and bred and she is hanging out of her arse. Then everything changes. City Road is a war zone and she is stuck in the middle. But she's okay because she's gobby and tough and "the one who's always partying". People like her don't break. 
Street is a piece built on a scratch performance that was performed at the Cardiff Fringe Theatre Festival and has since been further developed. This will be it’s first showing since it’s further development and is still a work in progress. We will be taking feedback from these performances to help further develop the piece.
Street contains adult themes and graphic language.

Ganwyd a magwyd Laura yng Nghaerdydd ac mae ganddi ddiawl o ‘hangover’. Yna, mae pob dim yn newid. Mae ryfela ar City Road a Laura heb unman i ddianc iddi. Ond mae popeth yn iawn gan ei bod hi’n gegog ac yn gryf ac hi yw’r ‘un sydd wastad yn partïo’. Dydy rhai fel hi ddim yn cael eu trechu.
Mae Street yn ddarn sydd wedi datblygu ers perfformiad yng Ngwyl Theatr Cardiff Fringe. Dyma fydd y tro cyntaf i’r darn cael ei lwyfannu ers hynny a byddwn yn derbyn adborth o’r perfformiadau yma er mwyn i’r darn allu tyfu a datblygu ymhellach.
Mae Street yn cynnwys themau efallai y byddai’n anaddas i blant ac iaith gref.

Director/ Cyfarwyddwr: Becca Lidstone
Performed by/ Performiwyd gan: Ella Maxwell
Producer/ Cynhyrchydd: Tobias Weatherburn
Sound Design/ Dyluniad Sain: Nick Laws


Izzy's Manifestos - By/Gan Kevin Jones:
Izzy lives by very strict guidelines or as she calls them, manifestos. This is her journey through art-college, friendships, grief and self-discovery. Izzy wants to be everything. She has to be. 
The Cardiff premiere of a one Woman Play from the writer of 'Shed Man' and 'Cardiff Boy'.

Mae Izzy yn byw ei bywyd yn ôl rheolau penodol iawn neu fel y galwa hi nhw- maniffestos. Byddwn yn mynd ar daith gyda hi wrth iddi fynd trwy’r coleg a phrofi cyfeillgarwch, galar ac iddi ddarganfod ei hun. Mae Izzy eisiau profi popeth. Mae rhaid iddi.
Dyma dangosiad cyntaf sioe un menyw ysgrifennwr ‘Shed Man’ a ‘Cardiff Boy’.

Director/ Cyfarwyddwr: Luke Hereford
Performed by/Perfformiwyd gan: Angharad Berrow
Producer/Cynhyrchydd: Tobias Weatherburn
Sounds Design/ Dyluniad Sain: Nick Laws

50p from each ticket sold will be donated towards the ERA 50:50 Camaign.
Bydd 50c o bob tocyn yn mynd at Ymgyrch ERA 50:50

Comment Wall

Add a Comment

RSVP for Double Bill: Street By Susan Monkton & Izzy's Manifestos by Kevin Jones to add comments!

Join National Theatre Wales Community

Attending (1)

image block identification

© 2022   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service