Dream A Little Dream For Me

Event Details

Dream A Little Dream For Me

Time: May 23, 2020 at 9:30pm to May 30, 2020 at 9:45pm
Location: Online / Ar-Lein
Website or Map: https://www.nationaltheatrewa…
Event Type: theatre
Organized By: National Theatre Wales
Latest Activity: May 22, 2020

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

Network New Digital Commissions

National Theatre Wales & Theatr Genedlaethol Cymru
with BBC Cymru Wales & BBC Arts

Dream a Little Dream for Me
Emily Laurens

Weekly, Saturdays, 9.30pm, from 9 May

Watch Online here

Finish that warm drink, plump up the pillows, pull up the duvet, relax.

But be prepared…anything could happen.

Emily Laurens wants your lockdown dreams. 

Within a tiny puppet booth, watch as dreams collected from you, the audience, are brought  to life life  – death defying chases, monstrous transmogrification and the warping of time and space – rendered with simple and beautiful paint, card and improvised live music and sound.

Log in here every Saturday evening from 9th May, to experience some exquisite puppet theatre and peek into the nations collective unconscious

---

Comisiynau Digidol Newydd Network
National Theatre Wales a Theatr Genedlaethol Cymru
gyda BBC Cymru a BBC Arts

Dream a Little Dream for me
Emily Laurens
Ar-lein

Yn wythnosol, bob dydd Sadwrn o 9 Mai, 9.30pm

Gorffennwch y ddiod gynnes honno, paratowch y gobenyddion, tynnwch y duvet i fyny, ac ymlaciwch.

Ond byddwch yn barod … gallai unrhyw beth ddigwydd.

Mae Emily Laurens eisiau eich breuddwydion yn ystod y cyfnod o gyfyngiad ar symudiad.

O fewn bwth pyped bach tu hwnt, gwyliwch wrth i freuddwydion a gasglwyd oddi wrthych chi, y gynulleidfa, ddod yn fyw – o bosibl fel helfeydd hynod beryglus, trawsnewidiadau erchyll a gwyrdroadau amser a gofod – gyda chefndir o baent a cherdyn syml a phrydferth, a cherddoriaeth a sain fyw a byrfyfyr.

Mewngofnodwch yma bob nos Sadarn o’r 9fed o Fai, i brofi theatr bypedau arbennig a chael cipolwg ar anymwybod cyfunol y wlad.

Comment Wall

Add a Comment

RSVP for Dream A Little Dream For Me to add comments!

Join National Theatre Wales Community

Attending (1)

image block identification

© 2023   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service