Folk Autumn 2016 - Birmingham, DanceXchange

Event Details

Folk Autumn 2016 - Birmingham, DanceXchange

Time: September 22, 2016 at 8pm to September 23, 2016 at 10pm
Location: DanceXchange
Street: Thorp Street
City/Town: Birmingham
Website or Map: http://www.dancexchange.org.u…
Phone: 0844 338 5000
Event Type: performance
Organized By: National Dance Company Wales
Latest Activity: Aug 22, 2016

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

National Dance Company Wales presents a vibrant and exciting repertoire of dance this Autumn including the recent piece by Artistic Director, Caroline Finn.

Y Gwanwyn hwn mae Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru yn cyflwyno repertoire o ddawns fywiog a chyffrous yn cynnwys y perfformiad cyntaf yn unrhyw ran o’r byd o Folk, gan Gyfarwyddwr Artistig newydd y Cwmni, Caroline Finn.

 

CAROLINE FINN

Folk

Folk feature Finn’s darkly comic expressions of life and people using her quirky and highly engaging choreographic style. Exploring themes of social dynamics, familiar and surreal scenes come alive to an eclectic and enchanting landscape.

“Beautifully choreographed dance…” 4* Western Mail

Mae Folk yn arddangos dynesiad tywyll-ddoniol Finn tuag at fywyd ac yn arddangos ei harddull

coreograffig ysmala a hynod atyniadol. Mae’r darn yn archwilio deinameg cymdeithasol, golygfeydd

cyfarwydd a swrèal a chymeriadau a fydd yn bywiogi o fewn y tirwedd cerddorol eclectig a

swynol.

ALEXANDER EKMAN

Tuplet

Tuplet is a witty and high octane exploration of the simple notion of rhythm. The dancers’ breath and bodies create a powerful drumming soundtrack, combined with pounding electronic accompaniment, as well as the familiar and evocative jazz sounds of Fly Me to the Moon. This fierce physicality combines with joyful, carefree dance that really shows off the personality and virtuosity of the dancers.

 

Mae Tuplet gan Alexander Ekman yn archwiliad octan uchel a chrafog o’r cysyniad syml o

rhythm. Mae anadl a chyrff y dawnswyr yn cyfuno er mwyn creu trac sain drymio grymus,

a chyfunir hyn gyda chyfeiliant curiad electronig, yn ogystal â synau jas atgofus Fly Me to the

Moon. Mae’r corfforoldeb tanbaid hwn yn cyfuno gyda dawns lawen ysgafnfryd sy’n dangos yn glir bersonoliaeth a medrau nodedig y dawnswyr.

 

LEE JOHNSTON

They Seek to Find the Happiness They Seem


A heart-wrenching exploration of the separation and disconnection within a

relationship, set to music by Max Richter.

Tour details

Bangor
Pontio

16 Sept / Medi, 7.30pm
17 Sept / Medi, Family Interactive Matinee

Birmingham
Dance Exchange
22 -23 Sept / Medi, 7.30pm

 

Newtown / Y Drenewydd

The Hafren

10 Nov / Tach . 7.45pm

11 Nov / Tach Schools Interactive Matinee

 

Cardiff / Caerdydd

Dance House / Tŷ Dawns

WMC / CMC

14, 15, & 17 Nov / Tach, 7.30pm

16 Nov / Tach, 1pm, Full Performance

Comment Wall

Add a Comment

RSVP for Folk Autumn 2016 - Birmingham, DanceXchange to add comments!

Join National Theatre Wales Community

Attending (1)

Blogs and Debates

@NTWtweets on Twitter

image block identification

© 2021   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service