Forwm Mynediad / Access Forum

Event Details

Forwm Mynediad / Access Forum

Time: December 12, 2018 from 3:30pm to 6:30pm
Location: Seligman Room, Wales Millennium Centre
Website or Map: https://www.nationaltheatrewa…
Event Type: forum
Organized By: National Theatre Wales
Latest Activity: Nov 16, 2018

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

Yn canolbwyntio ar Berfformiadau Digynnwrf
Dydd Mercher 12fed Rhagfyr, 3.30 – 6.30pm
Ystafell Seligman, Canolfan Mileniwm Cymru

Bydd y Fforwm Mynediad nesaf yn canolbwyntio ar Berfformiadau digynnwrf; sut mae eu darparu, ar gyfer pwy, a sut mae gwneud y perfformiad yn un digynnwrf ar gyfer cyd-weithwyr posib a pherfformwyr.

Siaradwyr sydd wedi eu cadarnhau:
Nicky Taylor, Cydymaith Ymchwil Dementia a Theatr
Leeds Playhouse.

Yn dilyn cyflwyniad y siaradwr, bydd cyfle i holi cwestiynau yn ystod trafodaeth wedi ei chadeirio gan Sara Beer (Disability Arts Cymru).

Rhowch wybod os oes gennych unrhyw anghenion mynediad penodol. Ebost accessforum@nationaltheatrewales.org / neu ffoniwch 029 2035 3070

Mae’r gwahoddiad yn agored i bawb, felly rhannwch yn eang ag unrhyw un a allai fod â diddordeb yn y pwnc hwn a fforymau’r dyfodol.

--

Focusing on Relaxed Performances
Wednesday 12th December, 3.30 – 6.30pm
Seligman Room, Wales Millennium Centre

The next Access Forum will focus on Relaxed Performances; how to do them, who to do them for, and, how to make your projects ‘relaxed’ for potential collaborators and performers.

Confirmed speakers:
Nicky Taylor, Dementia and Theatre Research Associate
Leeds Playhouse

Following the speaker’s presentations, there will the opportunity to ask questions during a facilitated discussion chaired by Sara Beer (Disability Arts Cymru).

Please let us know if you have any access requirements. Email accessforum@nationaltheatrewales.org / or call 029 2035 3070

The invitation is open to all, so please do share far and wide with anyone who may have an interest in this subject and future forums.

Comment Wall

Add a Comment

RSVP for Forwm Mynediad / Access Forum to add comments!

Join National Theatre Wales Community

Attending (1)

@NTWtweets on Twitter

Heno (5pm) fydd eich cyfle olaf i gyflwyno eich breuddwydion yn ystod y cyfnod o gyfyngiad ar symudiad ar gyfer ein rhifyn olaf o Dream a Little Dream for Me. Cyflwynwch eich breuddwydion yma: https://buff.ly/36ldIp7 pic.twitter.com/Adlb0ObhVy

Heno (5pm) fydd eich cyfle olaf i gyflwyno eich breuddwydion yn ystod y cyfnod o gyfyngiad ar symudiad ar gyfer ein rhifyn olaf o Dream a Little Dream for Me. Cyflwynwch eich breuddwydion yma: https://buff.ly/36ldIp7 

Dyna i gyd oddi wrthym heno. Mwynhewch eich penwythnos gŵyl y banc. Cadwch yn saff - Oddi wrythym ni gyd yma yn NTW.

Dyna i gyd oddi wrthym heno. Mwynhewch eich penwythnos gŵyl y banc. Cadwch yn saff - Oddi wrythym ni gyd yma yn NTW.

image block identification

© 2020   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service