Free Forum Theatre performance

Event Details

Free Forum Theatre performance

Time: February 3, 2017 from 2pm to 4pm
Location: New Life Church, Fairwater, Cardiff
Street: Norbury Road
City/Town: Cardiff
Website or Map: https://www.facebook.com/even…
Phone: 02920838060
Event Type: performance
Organized By: Hannah Petersen
Latest Activity: Feb 3, 2017

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

Forum Theatre Performance 

Friday 3rd February 2pm – Fairwater, Cardiff

As part of our project funded by South Wales Police Crime Commissioner, Community Music Wales are delivering a Forum Theatre (Facilitator) Training course.
 
Forum Theatre is an exciting, innovative and creative way of engaging with participants and raising awareness of their issues to the wider community. We would like to invite you to share the experience when our trainees perform a series of short pieces on the final day.
 
So whether you are interested in Forum Theatre or would like to know more about how it works please come along. The performance will be held in the New Life Church hall on Norbury Road, Fairwater.
 
Please RSVP to admin@communitymusicwales.org.uk.

Perfformiad Theatr Fforwm  

Dydd Gwener 3ydd Chwefror am 2pm – Y Tyllgoed, Caerdydd.

Fel rhan o’n prosiect ariennir gan Comisiynydd Heddlu a Throsedd De Cymru, mae Cerdd Gymunedol Cymru yn cynnal cwrs Hyfforddiant (Hwyluswyr) Theatr Fforwm.
 
Ffordd gyffrous, arloesol a chreadigol yw Theatr Fforwm o ymgysylltu â chyfranogwyr, a chodi ymwybyddiaeth o’u problemau i’r gymuned ehangach. Byddem yn hoffi estyn gwahoddiad i chi i rannu’r profiad pan fydd ein hyfforddeion yn perfformio darnau byrion ar y diwrnod terfynol.
 
Felly, os oes gennych ddiddordeb mewn Theatr Fforwm neu os hoffech wybod mwy am sut y mae’n gweithio dewch draw. Fydd y perfformiad yn digwydd yn neuadd y New Life Church ar Heol Norbury, Y Tyllgoed.
 
Anfonwch eich ateb os gwelwch yn dda i admin@communitymusicwales.org.uk.

Comment Wall

Add a Comment

RSVP for Free Forum Theatre performance to add comments!

Join National Theatre Wales Community

Attending (1)

© 2020   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service