Event Details

Grupo Corpo

Time: October 14, 2014 from 7:30pm to 9pm
Location: Wales Millennium Centre
Street: Bute Place
City/Town: Cardiff Bay
Website or Map: http://www.wmc.org.uk/grupoco…
Event Type: dance
Organized By: Ed Gilbert
Latest Activity: Aug 13, 2014

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

Following their enormously successful tour in 2005, Brazil’s internationally acclaimed dance company make a welcome return to the UK.

With nearly 40 years of history, Grupo Corpo combine the precision of classical ballet with the sensuality and passion of Latin dance rhythms. The 19 dancers fill the stage with elegant, virtuosic and joyful dance which has audiences in raptures.

The first piece, Sem Mim (meaning ‘without me’) features a soundtrack that has been written by two composers – one from Brazil and the other from Galicia. This unique combination of sounds and styles makes for a vibrant work that is both unmistakably Latin and strongly Celtic.

The second piece of the evening, Parabelo, is inspired by life in rural Brazil and features moments of utter peace contrasted with the raucous atmosphere of Brazilian carnival.

----------------

Ar ôl taith arbennig o lwyddiannus yn 2005, mae croeso cynnes iawn i’r cwmni dawns llwyddiannus yma o Frasil wrth iddyn nhw ddychwelyd i’r DU.

Gyda bron i 40 mlynedd o hanes, mae Grupo Corpo yn plethu manylrwydd ballet clasurol â chwantusrwydd ac angerdd rhythmau dawns Lladinaidd. Bydd 19 o ddawnswyr yn llenwi’r llwyfan â dawns gain, feistrolgar a gorfoleddus.

Mae’r darn cyntaf, Sem Mim (sy’n golygu ‘hebof i) yn cynnwys cerddoriaeth a gyfansoddwyd gan ddau gyfansoddwr – un o Frasil a’r llall o Galisia. Gyda’r cyfuniad unigryw yma o synau a steiliau, dyma waith bywiog sydd â dylanwadau Lladinaidd amlwg gyda blas Celtaidd.

Mae ail ddarn y noson, Parabelo, yn dwyn ysbrydoliaeth o fywyd cefn gwlad ym Mrasil ac mae’n cynnwys eiliadau o heddwch a llonyddwch pur cyn i’r llwyfan lenwi â bwrlwm y carnifal Brasilaidd.   

Comment Wall

Add a Comment

RSVP for Grupo Corpo to add comments!

Join National Theatre Wales Community

Attending (1)

Blogs and Debates

@NTWtweets on Twitter

image block identification

© 2021   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service