Happiness Repeats Itself

Event Details

Happiness Repeats Itself

Time: October 7, 2013 at 8pm to October 8, 2013 at 9:30pm
Location: Stwdio Weston Studio, Wales Millennium Centre
Street: Bute Place, Cardiff Bay
City/Town: Cardiff
Website or Map: http://www.wmc.org.uk
Phone: 02920 63 64 64
Event Type: theatre, dance
Organized By: Wales Millennium Centre
Latest Activity: Sep 26, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

 
Tocynnau: £ 8 - £12 | Cyfyngiad oed: 15 +

Mae Happiness Repeats Itself yn astudiaeth theatraidd i mewn i’r arbrofion lobotomi a berfformiwyd ar filoedd o gleifion ledled y byd yn y 1950au.

Gan ddefnyddio astudiaethau achos go iawn, tystlythyrau a chofnodion meddygol, mae cast anhygoel o berfformwyr yn cyfuno ffilm, dawns a thestun i egluro effeithiau distrywiol y llawdriniaethau yma. Wedi’i greu gan un o gyfarwyddwyr annibynnol mwyaf llwyddiannus Cymru, Sean Tuan John, dyma siwrnai deimladwy a gweledol i mewn i eiliadau coll ac atgofion sydd ar chwâl - profiad unigryw ac ysgogol sy’n hoelio’r sylw.

Ariennir gan Gyngor Celfyddydau Cymru. Comisiynwyd ar y cyd gan Canolfan y Celfyddydau, Aberystwyth gyda chefnogaeth gan Gonsortiwm Dawns Creu Cymru.

Hyd y Perfformiad: Tua 70 munud

 

 

Tickets: £8 - £12 | Age restriction: 15 +


Happiness Repeats Itself is a theatrical investigation into the lobotomy experiments performed on thousands of patients around the world in the 1950s.

Using actual case studies, testimonials and medical records, an exceptional cast of performers fuse film, dance and text to illustrate the devastating effects these operations inflicted on a generation.

Haunting, unique and compelling, this is an emotional and visually arresting journey in to precious lost moments and obliterated memories from one of Wales' most successful independent directors, Sean Tuan John.

hr

Running Time: Approximately 70 mins

Comment Wall

Add a Comment

RSVP for Happiness Repeats Itself to add comments!

Join National Theatre Wales Community

Attending (1)

image block identification

© 2023   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service