Hyfforddi Tiwtoriaid Cerdd Gymunedol ym Mangor & Wrecsam |Community Music Tutor Training in Bangor & Wrexham

Event Details

Hyfforddi Tiwtoriaid Cerdd Gymunedol ym Mangor & Wrecsam |Community Music Tutor Training in Bangor & Wrexham

Time: June 9, 2014 at 10am to July 16, 2014 at 5pm
Location: Bangor & Wrexham
Website or Map: http://www.communitymusicwale…
Event Type: training
Organized By: Hannah Thomas
Latest Activity: May 27, 2014

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

CMW will be running a community music tutor training in Bangor in June & Wrexham in July. 

This is a five day practical course designed to give an understanding of community music and a taste of Community Music Tutor Training. This course is useful for those who have some experience of working with groups and would like to consolidate their skills. This course is also useful to those who work with community groups and would like to explore using music activity in their work.

The course covers a range of theory and practice in community music, with practical workshops from professional community music trainers. The course is Agored Cymru accredited and costs £20 (£10 concession).

 

Course dates are:     Bangor - 9, 10, 16, 17, 18 June 2014

                               Wrexham - 7, 8, 14, 15, 16 July 2014

 

You can find further details of the course and download an Application Form from our website or by contacting us for more information or an informal chat: 01286 685248 admin@communitymusicwales.org.uk

 

Deadline for applications is:      Bangor -2nd June

                                              Wrexham – 1st July

Fydd cerdd Gymunedol Cymru yn rhedeg cwrs hyfforddi tiwtoriaid cerdd ym Mangor ym mis Mehefin & Wrecsam yng Ngorffennaf.

 

Mae hyn yn gwrs ymarferol dros bum diwrnod wedi dyfeisio i roi dealltwriaeth o gerdd gymunedol a blas o Hyfforddi Tiwtoriaid Cerddoriaeth Gymunedol. Mae'r cwrs yn ddefnyddiol i rheini sydd â phrofiad o weithio gyda grwpiau ac am gyfnerthu eu medrau. Mae'r cwrs yma hefyd yn ddefnyddiol i rheini sy'n gweithio a grwpiau cymunedol a hoffai ymchwilio mewn i ddefnyddio gweithgaredd cerddorol yn ei chynllun gwaith. Mae’r cwrs yn cynnwys amrywiaeth o theori ac ymarferiad mewn cerddoriaeth gymunedol, gyda gweithdai ymarferol  oddi wrth hyfforddwyr cerddorol cymunedol.  Mae’r cwrs wedi achredu gan Agored Cymru ac yn costio £20 (£10 consesiwn).

 

Dyddiadau’r cwrs: Bangor - 9, 10, 16, 17, 18 Mehefin

                             Wrecsam - 7, 8, 14, 15, 16 Gorffennaf 

 

Mi allwch weld manylion am y cwrs a lawr lwytho ffurflen gais ar ein gwefan neu cysylltwch â ni am wybodaeth neu sgwrs anffurfiol: 01286 685248 admin@communitymusicwales.org.uk

 

Dyddiad cau geisiadau:   Bangor - 2il Mehefin

                                        Wrecsam – 1af Gorffennaf

 

Comment Wall

Add a Comment

RSVP for Hyfforddi Tiwtoriaid Cerdd Gymunedol ym Mangor & Wrecsam |Community Music Tutor Training in Bangor & Wrexham to add comments!

Join National Theatre Wales Community

Attending (1)

image block identification

© 2024   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service