Jem & Ella - Riverfront Arts Centre

Event Details

Jem & Ella - Riverfront Arts Centre

Time: March 31, 2016 from 2:30pm to 3:45pm
Location: Riverfront Arts Centre
Street: Kingsway
City/Town: Newport
Website or Map: https://tickets.newportlive.c…
Event Type: performance
Organized By: Run Ragged Productions
Latest Activity: Mar 31, 2016

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

Jem is 50. Ella is becoming a teenager. They are father and daughter. 

Ella is ballet mad. Jem is a professional contemporary dancer. They have always danced together on the kitchen rug, and now, together they have created this show that explores their changing relationship through dance, conversation and film. 

Mae Jemyn 50. Mae Ella ar gychwyn ei harddegau. Maent yn dad a merch. 

Mae Ella yn dwlu ar fale. Mae Jem yn ddawnsiwr cyfoes proffesiynol. Maent wedi dawnsio gyda'i gilydd ar garped y gegin, a nawr maent wedi creu'r sioe hon sy'n archwilio eu perthynas newidiol drwy ddawns, sgwrs a ffilm.

All performances will be captioned and audio described through the app, Access:

Bydd pob perfformiad yn defnyddio capsiynau a sain ddisgrifiad drwy'r app, Access:

01633 656757

newportlive.co.uk/riverfront

Comment Wall

Add a Comment

RSVP for Jem & Ella - Riverfront Arts Centre to add comments!

Join National Theatre Wales Community

Comment by Kelly Barr on March 31, 2016 at 10:02

All performances will be captioned and audio described through the app, Access:

If you are interested in chatting to us about the Access: app, or about how Jem & Ella is accessible, please contact Jonny Cotsen on jonnymamash@gmail.com.

Bydd pob perfformiad yn defnyddio capsiynau a sain ddisgrifiad drwy'r app, Access:

Os hoffech drafod gyda ni am hygyrchedd Jem & Ella a'r ap Access: cysylltwch gyda Jonny Cotsen jonnymamash@gmail.com

Attending (1)

@NTWtweets on Twitter

Mae gennym dri phrosiect gwych ar y gweill fel rhan o’n Labordai Datblygiad Proffesiynol, gyda’r artistiaid Tina Pasotra, Kama Roberts & Samantha O’Rourke. Mynnwch gipolwg arnynt fan hyn https://buff.ly/2uvOCVB pic.twitter.com/vAUAzVQ55g

Mae gennym dri phrosiect gwych ar y gweill fel rhan o’n Labordai Datblygiad Proffesiynol, gyda’r artistiaid Tina Pasotra, Kama Roberts & Samantha O’Rourke. Mynnwch gipolwg arnynt fan hyn https://buff.ly/2uvOCVB 

image block identification

© 2020   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service