LES MISERABLES by August 012

Event Details

LES MISERABLES by August 012

Time: March 27, 2019 at 6:30pm to March 30, 2019 at 9:45pm
Location: Chapter Arts Centre
City/Town: Cardiff
Website or Map: https://www.chapter.org/augus…
Phone: 029 2030 4400
Event Type: theatre, performance
Organized By: August 012
Latest Activity: Mar 18, 2019

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

August012 presents/yn cyflwyno
Les Misérables
Tome II, Book One: WATERLOO / Cyfrol II Llyfr Un: WATERLOO
Victor Hugo dedicated nineteen whole chapters to the Battle of Waterloo in his seminal novel. Its complexity, its absurdity,
its savagery.
August 012 will present this bitter English victory, whose outcome shocked both the victorious and the vanquished and sent Europe into turmoil. Alongside Brexit. On the eve of our supposed departure.
We might sing.
A raging theatrical lament, this production juxtaposes text adapted from Victor Hugo’s novel with us, Europeans in limbo; reflecting the
referendum results, whilst the auditorium turns into a battlefeld.
Three actors, a DJ, and a priest will work alongside young dancers from BA (Hons) Dance, University of South Wales Atrium trained by
Napoleonic re-enactors as battalion soldiers.
August 012’s production of Les Misérables is directed by Mathilde López and choreographed by Matteo Marfoglia with the support of The
Third East Kent Living History Group, Chapter Arts Centre, University of South Wales, The Riverfront, Arts Council Wales, Welsh Government and the National Lottery.
The company’s previous productions include Highway One (Festival of Voice), Of Mice and Men and Yuri.
Cysegrodd Victor Hugo pedair pennod ar bymtheg i Frwydr Waterloo yn ei nofel seminal. Ei gymlethdod, ei ynfytrwydd, ei
anwareidddra.
Bydd August012 yn cyflwyno’r fuddugoliaeth chwerw Seisnig hon bu’n destun syfrdan i’r enillwyr a’r collwyr fel eu gilydd taflodd Ewrop oddi ar ei hechel yn llwyr. Ochr yn ochr a Brexit. Ar drothwy ein hymadawiad.
Efallai wnawn ni ganu.
Bydd y cynhyrchiad yn alarnad gynddeiriog theatrig bydd yn gwrthgyferbynnu addasiadau o destun nofel Victor Hugo gyda ni, Ewropeaid
mewn limbo, gan adlewyrchu canlyniadau’r refferendwm wrth i’r awditoriwm droi’n faes y gad.
Bydd tri actor, DJ, a thad pabyddol yn gweithio’n gyfochrog a dawnswyr ifainc o gwrs Dawns Prifysgol De Cymru BA (Anrh), wedi eu hyfforddi fel milwyr bataliwn gan ail-greuwyr Napoleonaidd. Cyfarwyddir cynhyrchiad August012 o Les Miserables gan Mathilde Lopez gyda coreograf gan Matteo Marfoglia gyda chefnogaeth Trydydd Grwp Hanes Byw Dwyrain Caent, Canolfan Celfyddydau Chapter, Prifysgol de Cymru, Glan yr Afon, Cyngor Celfyddydau Cymru, Llywodraeth Cymru a’r Loteri cenedlaethol.
Mae cynhyrchiadau blaenorol y cwmni yn cynnwys Highway One (Gwyl Y Llais) , Of Mice and Men, ac Yuri.
 
27-30 March/Mawrth.
Audio described performances 6.30pm & 8.30pm 29th March.

Comment Wall

Add a Comment

RSVP for LES MISERABLES by August 012 to add comments!

Join National Theatre Wales Community

Attending (1)

image block identification

© 2022   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service