LIFE COACH: Final Seminar

Event Details

LIFE COACH: Final Seminar

Time: May 23, 2020 from 7pm to 8pm
Location: Online / Ar-Lein
Website or Map: https://www.nationaltheatrewa…
Event Type: theatre
Organized By: National Theatre Wales
Latest Activity: May 22, 2020

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

Network New Digital Commissions

National Theatre Wales & Theatr Genedlaethol Cymru
with BBC Cymru Wales & BBC Arts

LIFE COACH
Justin Teddy Cliffe

Watch live: Saturday 23 May, from 7pm

Do you ever worry about what keeps holding you back?
Do you ever wonder why you’re so useless at everything?
Do you ever consider how you could be a much better person?

Because we do, and we can show you how.

LIFE COACH is a new immersive, digital theatre experience, which takes a sardonic exploration through the modern pop-culture of online self-help gurus. 

Guided by three extraordinary Life Coaches, you are invited to play along live over a five-day course, or take your seat as an observer for the intro workshop and final live seminar, where the results of the guru’s promise of true, lifelong happiness and betterment play out…

----

Comisiynau Digidol Newydd Network

National Theatre Wales & Theatr Genedlaethol Cymru
gyda BBC Cymru a BBC Arts

LIFE COACH
Justin Teddy Cliffe

Dechrau dydd Mawrth 19 Mai

Gwyliwch yn fyw: Dydd Sadwrn 23 Mai, o 7pm

A ydych chi byth yn poeni am yr hyn sy’n eich dal yn ôl?
A ydych chi byth yn meddwl pam eich bod mor wael ym mhopeth?
A ydych chi byth yn ystyried sut y gallech chi fod yn berson llawer gwell?

Profiad theatr digidol ymdrochol newydd yw LIFE COACH, sy’n cynnal archwiliad coeglyd o ddiwylliant pop modern y gurus hunan-gymorth ar-lein. 

Wedi’i arwain gan dri hyfforddwr bywyd arbennig, fe’ch gwahoddir i gymryd rhan yn fyw dros gwrs pum niwrnod, neu gymryd eich sedd fel sylwedydd ar gyfer y gweithdy cychwynnol a’r seminar byw terfynol lle mae canlyniadau addewid y guru o hapusrwydd a gwelliant gwirioneddol am byth yn dod i’r amlwg …

Comment Wall

Add a Comment

RSVP for LIFE COACH: Final Seminar to add comments!

Join National Theatre Wales Community

Attending (1)

image block identification

© 2023   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service