Made in Bangor / Gwnaethpwyd ym Mangor

Event Details

Made in Bangor / Gwnaethpwyd ym Mangor

Time: April 11, 2016 to April 15, 2016
Location: Pontio
Street: Deiniol Road
City/Town: Bangor
Website or Map: https://nationaltheatrewales.…
Event Type: skills, sharing, residency, performance, party, showcase, performing, festival
Organized By: National Theatre Wales
Latest Activity: Apr 13, 2016

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

National Theatre Wales @ Pontio

Whether you’re curious to know more about National Theatre Wales, or want to develop your own creative skills, this week of activities will be right up your street.

National Theatre Wales is setting up home in Pontio for a week-long residency to celebrate Bangor’s talent. They will work with local artists, residents, and students to develop and provide a creative platform for artists, musicians, poets, actors, performers and enthusiasts from across the city.

The week’s festivities will culminate in a FREE Performance Party on Friday 15 April at 8pm.

Join NTW as they showcase some of the work created during the course of the week along with plenty of great food and drink, discussion, live music and DJs.                

Join in!

--------------------------------------------------------------------------------

National Theatre Wales @ Mhontio

Os ydych eisiau gwybod mwy am National Theatre Wales neu eisiau datblygu eich sgiliau creadigol, bydd yr wythnos hon o weithgareddau ar eich cyfer chi.

Mae National Theatre Wales yn dod i Pontio am wythnos i ddathlu talent Bangor. Byddant yn gweithio gydag artistiaid a thrigolion lleol a myfyrwyr er mwyn datblygu a darparu platfform creadigol i artistiaid, cerddorion, beirdd, actorion, perfformwyr a phobl sy’n frwdfrydig dros y celfyddydau.

Bydd gweithgareddau’r wythnos yn diweddu gyda Parti Perfformiad AM DDIM ddydd Gwener 15 Ebrill am 8pm.

Ymunwch â NTW wrth iddynt gyflwyno peth o’r gwaith fydd yn cael ie greu yn ystod yr wythnos ynghyd â diogonedd o fwyd a diod, trafodaethau, cerddoriaeth byw a DJs.

Dewch i ymuno!

Comment Wall

Add a Comment

RSVP for Made in Bangor / Gwnaethpwyd ym Mangor to add comments!

Join National Theatre Wales Community

Comment by National Theatre Wales on April 4, 2016 at 16:19

Take a look at the full week's activities HERE

Have any questions? Email us

#NTWBangor

Attending (4)

Might attend (1)

@NTWtweets on Twitter

Rydym yn elusen gofrestredig, ac yn dibynnu ar roddion gan unigolion, busnesau ac ymddiriedolaethau a sefydliadau i barhau i greu theatr anhygoel ledled Cymru a thu hwnt. Dysgwch ragor am sut i Fuddsoddi ynom Ni https://buff.ly/2WFMZ0E pic.twitter.com/yMrrVLD2xn

Rydym yn elusen gofrestredig, ac yn dibynnu ar roddion gan unigolion, busnesau ac ymddiriedolaethau a sefydliadau i barhau i greu theatr anhygoel ledled Cymru a thu hwnt. Dysgwch ragor am sut i Fuddsoddi ynom Ni https://buff.ly/2WFMZ0E 

image block identification

© 2020   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service