Mater brys - ymateb i gyllideb Cyngor Dinas Caerdydd// Urgent - response to Cardiff Council budget

Event Details

Mater brys - ymateb i gyllideb Cyngor Dinas Caerdydd// Urgent - response to Cardiff Council budget

Time: December 16, 2015 from 9:15am to 10:30am
Location: Cardiff University (bldg/ room TBC)
Website or Map: http://eepurl.com/bJgF6n
Event Type: meeting
Organized By: Laura H Drane
Latest Activity: Dec 11, 2015

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

**Please scroll down for English text**

Rydym am gynnal cyfarfod gyda lleoliadau, sefydliadau, artistiaid a gweithwyr llawrydd ym meysydd celfyddydol a diwylliannol er mwyn:

1 - creu ymateb cydlynol - dewch draw ar bob cyfrif er mwyn i ni allu llunio cyfres glir o negeseuon y gallwn eu cyflwyno i'r cyngor fel dinasyddion, sefydliadau a'r sector
2 - cynllunio sut i ymgysylltu â'r cyhoedd a'r cyfryngau wrth ymateb i'r gyllideb arfaethedig

Dydd Mercher 16 Rhagfyr 2015, 09.15-10.30 ym Mhrifysgol Caerdydd 
(Adeilad / ystafell i'w gadarnhau yn dibynnu ar faint fydd yn dod. Caiff hyn ei gadarnhau ddechrau'r wythnos nesaf)

Mae croeso i bawb, ond rhaid cadw lle ar Eventbrite (er mwyn i ni wybod faint i'w ddisgwyl)

Rhowch wybod i eraill drwy eich sefydliadau a'ch rhwydweithiau fel bod cynifer o bobl â phosibl yn mynd i'r cyfarfod (dolen fer i'r testunhwn ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol, e-bost, ac ati). 

++++++++++++++++
 
We are convening a joint meeting of arts and cultural venues, organisations, artists and freelancers, to:
1 - create a co-ordinated response - please come along and help to create a clear set of messages we can present to the council as citizens, organisations and the sector
2 - plan how to engage the public and media in responding to this budget proposal
 
Wednesday 16th December 2015, 09.15-10.30 at Cardiff University 
(building/ room TBC depending on numbers attending, confirmed early next week)
 
 
Please share this through your organisations and networks to ensure maximum attendance at this meeting (short link to this text for social media, email, etc). 

Comment Wall

Add a Comment

RSVP for Mater brys - ymateb i gyllideb Cyngor Dinas Caerdydd// Urgent - response to Cardiff Council budget to add comments!

Join National Theatre Wales Community

Attending (1)

Blogs and Debates

@NTWtweets on Twitter

image block identification

© 2021   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service