Event Details

NHS70: ECZEMA!

Time: July 28, 2018 from 3pm to 7:45pm
Location: BBC Hoddinott Hall, Wales Millennium Centre / Neuadd Hoddinott y BBC, Canolfan Mileniwm Cymru
Website or Map: https://www.nationaltheatrewa…
Event Type: theatre
Organized By: National Theatre Wales
Latest Activity: Jul 3, 2018

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

PART OF THE NHS70 FESTIVAL / RHAN O ŴYL NHS70
National Theatre Wales
Created by / Crëwyd gan Maria Fusco 

BBC Hoddinott Hall, Wales Millennium Centre / Neuadd Hoddinott y BBC, Canolfan Mileniwm Cymru

28 July / Gorffennaf 2018

3-5pm – An afternoon of events investigating the cultural, clinical and creative life of skin / Prynhawno ddigwyddiadau yn archwilio bywyd diwylliannol, clinigol a chreadigol croen.

7-7.45pm – Premiere of Maria Fusco’s ECZEMA! / Perfformiad cyntaf o ECZEMA! gan Maria Fusco

ECZEMA! written and directed by Maria Fusco explores the life of eczema; a skin disease affecting an estimated 15 million people in the UK, including the writer herself. Exploring what it is like to live in co-occupation and incessant dialogue with eczema, Fusco’s black comedy mingles itching and scratching cycles into an absurdist, celebratory score of spoken word and music.

A day of events investigating the cultural, clinical and creative life of skin. The day culminates with the premiere of Maria Fusco’s new work, ECZEMA!

Audience members are free to attend all of some of the day’s events.

Mae ECZEMA! gan yr ysgrifennwr celf Maria Fusco yn archwilio bywyd ecsema; clefyd y croen sy’n effeithio ar tua 15 miliwn o bobl yn y DU, gan gynnwys yr awdures ei hun. Wrth archwilio sut beth yw byw ochr yn ochr ag ecsema ac mewn deialog barhaus ag ef, bydd comedi ddu Fusco yn cyfuno cylchoedd cosi a chrafu ecsema i mewn i sgôr abswrdaidd, llawn dathlu o eiriau a cherddoriaeth.

Diwrnod o ddigwyddiadau yn archwilio bywyd diwylliannol, clinigol a chreadigol croen. Daw’r diwrnod i ben gyda pherfformiad cyntaf gwaith newydd Maria Fusco, ECZEMA!

Mae’r gynulleidfa yn rhydd i fynychu rhai neu’r cyfan o ddigwyddiadau’r dydd.

Comment Wall

Add a Comment

RSVP for NHS70: ECZEMA! to add comments!

Join National Theatre Wales Community

Attending (1)

© 2020   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service