Event Details

NHS70: FOR ALL I CARE

Time: July 12, 2018 at 8pm to July 14, 2018 at 8pm
Location: Venue 1, Georgetown, Tredegar, Blaenau Gwent
Website or Map: https://www.nationaltheatrewa…
Event Type: theatre
Organized By: National Theatre Wales
Latest Activity: Jul 3, 2018

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

A LOVE LETTER TO THE NHS
PART OF THE NHS70 FESTIVAL / RHAN O ŴYL NHS70
National Theatre Wales

Written by / Ysgrifennwyd gan Alan Harris
Directed by / Cyfarwyddwyd gan Jac Ifan Moore

Venue 1, Georgetown, Tredegar, Blaenau Gwent
12-14 July / Gorffennaf 2018, 8pm (& 5pm 14 July /Gorffennaf)

The signs are all there that Clara is not going to have a good day. She’s woken up with a fuzzy head, a compulsive wink and can’t recall if she’s taken her medication or not.

Mental health nurse Nyri is also not having a good time. She’s late, hungover (after a big night out with colleagues from nearby Ysbyty Aneurin Bevan) and up against a system that puts pound signs before people and a line manager who makes David Brent look like a decent bloke.

Two women, two sets of interweaving, unexpected connections and one unforeseen collision course in the very town where the NHS began…

Book now for this darkly comic one-woman show.

Mae’r arwyddion i gyd yna i awgrymu nad yw Clara’n mynd i gael diwrnod da. Mae wedi deffro gyda phen llawn gwlân cotwm, winc diofyn a dydy hi ddim yn cofio a yw hi wedi cymryd ei meddyginiaeth ai peidio.

Nid yw Nyri, y nyrs iechyd meddwl mewn cyflwr da chwaith. Mae’n hwyr, mae pen mawr ganddi (ar ôl noson allan fawr gyda chydweithwyr o Ysbyty Aneurin Bevan) ac yn brwydro yn erbyn system sy’n rhoi arian cyn pobl a rheolwr llinell sy’n gwneud i David Brent edrych fel person rhesymol.

Dwy fenyw, dwy set o gysylltiadau annisgwyl wedi’u gweu at ei gilydd ac un cyfarfod annisgwyl yn yr union dref lle y dechreuodd y GIG…

Archebwch nawr ar gyfer y sioe un fenyw hon llawn hiwmor tywyll.

 

Comment Wall

Add a Comment

RSVP for NHS70: FOR ALL I CARE to add comments!

Join National Theatre Wales Community

Attending (2)

@NTWtweets on Twitter

Rydym yn elusen gofrestredig, ac yn dibynnu ar roddion gan unigolion, busnesau ac ymddiriedolaethau a sefydliadau i barhau i greu theatr anhygoel ledled Cymru a thu hwnt. Dysgwch ragor am sut i Fuddsoddi ynom Ni https://buff.ly/2WFMZ0E pic.twitter.com/yMrrVLD2xn

Rydym yn elusen gofrestredig, ac yn dibynnu ar roddion gan unigolion, busnesau ac ymddiriedolaethau a sefydliadau i barhau i greu theatr anhygoel ledled Cymru a thu hwnt. Dysgwch ragor am sut i Fuddsoddi ynom Ni https://buff.ly/2WFMZ0E 

image block identification

© 2020   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service