NHS70: THE STICK MAKER TALES

Event Details

NHS70: THE STICK MAKER TALES

Time: July 11, 2018 at 8pm to July 14, 2018 at 8pm
Location: Pavilion Mid Wales / Pafiliwn Canolbarth Cymru + Welshpool Town Hall / Neuadd y Dref Y Trallwng
Website or Map: https://www.nationaltheatrewa…
Event Type: theatre
Organized By: National Theatre Wales
Latest Activity: Jul 3, 2018

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

A LOVE LETTER TO THE NHS
PART OF THE NHS70 FESTIVAL / RHAN O ŴYL NHS70
National Theatre Wales

Written by / Wedi ei ysgrifennu gan Peter Cox
Directed by / Cyfarwyddwyd gan Kully Thiarai

Pavilion Mid Wales / Pafiliwn Canolbarth Cymru, Llandrindod Wells, Powys
11-12 July / Gorffennaf 2018, 8pm

Welshpool Town Hall / Neuadd y Dref Y Trallwng, Welshpool / Y Trallwng, Powys
14 July / Gorffennaf 2018, 5pm & 8pm

Shepherd Geth Roberts might be getting on in years, but he still lives alone, high in the Elan Valley above the market town of Rhayader. He is a born story-teller who has spent his whole life working his wild and windswept farm, hidden away in the timeless Cambrian Mountains beneath the awesome beauty of the Elan night skies, unpolluted by city lights.

But now Geth faces his greatest ever challenge: his sight is failing and if he can’t see then his life has no purpose – he can’t work the farm or carve the exquisite Shepherd’s Crooks for which he’s famous.

Peter Cox’s new one-man show, performed by Llion Williams, is a heart-warming and heart-breaking tribute to hill-farming communities across Wales and their strength, endurance and determination to survive, even when the odds against them seem impossible.

Teg dweud bod y bugail, Geth Roberts, yn heneiddio braidd, ond mae’n dal i fyw ar ei ben ei hun, ar lethrau Cwm Elan uwchben tref farchnad Rhaeadr Gwy. Mae’r storïwr wrth reddf ac wedi treulio ei oes cyfan yn gweithio ar ei fferm anghysbell wyllt, ynghudd ar lethrau serth yr Elenydd, o dan ffurfafen brydferth ryfeddol y nos yng Nghwm Elan, heb unrhyw lygredd golau oddi wrth oleuadau’r dinasoedd.

Ond yn awr, mae Geth yn wynebu’r her bennaf erioed: mae’n dechrau colli ei olwg ac os na all weld, yna pa bwrpas sydd i’w einioes – all e ddim gweithio ar y fferm, na chwaith gerfio’r ffyn bugail cywrain ryfeddol y mae’n enwog am eu creu.

Mae sioe un dyn newydd Peter Cox, a berfformir gan Llion Williams, nid dim ond yn gynhyrchiad twymgalon ond hefyd yn deyrnged o waelod calon i’r cymunedau rheini o amaethwyr mynydd sydd i’w cael ar draws Cymru, a’r cryfder, dycnwch a’r penderfyniad i oroesi sy’n eu nodweddu, hyd yn oed pan yr ymddengys nad oes siawns o gwbl ganddynt.

All performances will be captioned / Mi fydd pob perfformiad â capsiynau

Comment Wall

Add a Comment

RSVP for NHS70: THE STICK MAKER TALES to add comments!

Join National Theatre Wales Community

Attending (2)

© 2020   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service