NTW Network Play Reading: Antigone

Event Details

NTW Network Play Reading: Antigone

Time: May 30, 2020 from 7pm to 8pm
Location: Online / Ar-Lein
Website or Map: https://www.nationaltheatrewa…
Event Type: theatre
Organized By: National Theatre Wales
Latest Activity: May 22, 2020

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

National Theatre Wales + Sherman Theatre in partnership with BBC Cymru Wales + BBC Arts
NETWORK PLAY READINGS

ANTIGONE

Saturday 30 May, 7pm

By Sophocles, translated by Timberlake Wertenbaker

Play Reading by PowderHouse

Directors Chelsey Gillard and Jac Ifan Moore

Next in the series of Network Play Readings, PowderHouse, the Sherman’s Company in Residence, present Sophocles’ classic tragedy: Antigone.

Thebes is on the brink; ravaged by plague and torn apart by governmental collapse following a civil war that pits brother against brother. Now at long last, a fractured peace has emerged. Heroes will be honoured. Traitors will rot unburied. The law will be upheld.

But what if obeying the law means abandoning your beliefs? Enter Antigone, daughter of ill-fated Oedipus, whose defiance threatens the stability of the entire state.

Over 2,400 years since it was first performed PowderHouse share an experimental reading to examine the fractious relationship between rulers and the ruled in a time of national crisis.

Honour the law. Honour the gods. Honour your dead.

PowderHouse is a Cardiff-based company creating international-facing theatre with a distinctly Welsh voice.

----

National Theatre Wales + Theatr y Sherman mewn partneriaeth â BBC Cymru + BBC Arts
DARLLENIADAU DRAMÂU NETWORK

ANTIGONE

Dydd Sadwrn 30 Mai, 7pm

Gan Sophocles, wedi’i gyfieithu gan Timberlake Wertenbaker

Darlleniad Dramâu gan PowderHouse

Cyfarwyddwyr Chelsey Gillard a Jac Ifan Moore

Y nesaf yn y gyfres Network: Darlleniadau o Ddramâu yw Antigone, drama glasurol Sophocles sy’n cael ei chyflwyno gan PowderHouse, Cwmni Preswyl Theatr y Sherman.

Mae Thebes ar ymyl y dibyn; wedi ei dinistrio gan bla, a’i rhwygo gan gwymp y llywodraeth yn dilyn rhyfel cartref oedd yn gorfodi brodyr i frwydro yn erbyn ei gilydd.  Ond o’r diwedd mae rhyw fath o heddwch wedi dod i’r wyneb.  Bydd arwyr yn cael eu anrhydeddu.  Bydd bradwyr yn cael eu gadael i bydru.  Bydd cyfraith a threfn yn cael ei amddiffyn.

Ond beth os ydi ufuddhau i’r gyfraith yn golygu cefnu ar eich credoau?  Dyma Antigone, merch Oedipus a’i dynged anffodus, ac mae hi’n barod i herio, hyd yn oed os yw hynny’n bygwth sefydlogrwydd y wladwriaeth gyfan.

Dros 2,400 o flynyddoedd ers i’r ddrama hon gael ei pherfformio gyntaf, mae PowderHouse yn rhannu’r darlleniad arbrofol hwn, sy’n archwilio y berthynas anystywallt rhwng y rhai sy’n rheoli a’r rhai sy’n cael eu rheoli mewn cyfnod o argyfwng cenedlaethol.

Anrhydeddwch y gyfraith.  Anrhydeddwch y duwiau.  Anrhydeddwch eich meirw.

Mae PowderHouse yn gwmni theatr o Gaerdydd sy’n creu gwaith theatr rhyngwladol gyda llais Cymreig unigryw.

Comment Wall

Add a Comment

RSVP for NTW Network Play Reading: Antigone to add comments!

Join National Theatre Wales Community

Attending (1)

image block identification

© 2023   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service