NTW TEAM Workout and Skill Swap in Cardiff

Event Details

NTW TEAM Workout and Skill Swap in Cardiff

Time: May 31, 2015 from 10:15am to 4pm
Location: Oasis Centre, Splott, Cardiff
Street: 69B Splott Road
City/Town: cardiff
Website or Map: https://www.google.co.uk/maps…
Event Type: workshop, networking
Organized By: Emma MacNab
Latest Activity: Jun 1, 2015

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

Do you have an idea/script/dream, which you’re not sure how to get off the ground?  Are you looking to get involved in new projects and find new collaborators?  Are you a theatre-maker who’d like to meet other theatre-makers and play for a day?  Answer yes to any of these questions and Workout is for you.  Taking place at a variety of locations around Wales, it's a day long event which gives creative people a chance to get ideas off the ground and meet fellow theatre-makers.  

As well as a chance to work on participants’ projects, the day includes a Skill Swap session.  This gives you a chance to find the help you need when you need it, in return for helping others out on their projects. A wide range of skills are encouraged from acting, directing, cake baking to photography, unicycle riding or singing . . .the list goes on! The balloons and sweets come free. 

This session will take place at the Oasis Centre in Splott, Cardiff.  All welcome - just email team@nationaltheatrewales.org to let us know you're coming and if you can join the TEAM group here.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oes gennych chi syniad/sgript/freuddwyd, a ddim yn siŵr beth i wneud nesa’? Ydych chi eisiau cymryd rhan mewn prosiectau newydd a dod o hyd i gydweithwyr newydd? Ydych chi’n greawdwr theatr a fyddai’n hoffi cyfarfod â chreawdwyr theatr eraill a chwarae am ddiwrnod? Os yr ateb yw ‘ie’ i unrhyw un o’r cwestiynau yma, mae Workout yn berffaith i chi. Mae’n digwydd mewn amryw o leoliadau o amgylch Cymru, yn parhau drwy’r dydd a’n rhoi’r cyfle i bobl greadigol rannu eu syniadau a chyfarfod â chreawdwyr theatr eraill.

Ynghyd â’r cyfle i weithio ar brosiectau cyfranogwyr, mae fydd sesiwn Skill Swap yn cael ei gynnal. Mae hwn yn rhoi’r cyfle i chi ddod o hyd i’r cyngor sydd angen arnoch chi, wedi i chi helpu pobl eraill gyda’u prosiectau nhw. Bydd amryw o sgiliau megis actio, cyfarwyddo, pobi cacennau hyd at ffotograffiaeth, canu neu seiclo unicycle… mae’r rhestr yn ddiddiwedd! Mae’r balŵns a losin am ddim!

Croeso i bawb - jyst e-bostiwch team@nationaltheatrewales.org er mwyn rhoi gwybod i ni eich bod chi am ddod.

Comment Wall

Add a Comment

RSVP for NTW TEAM Workout and Skill Swap in Cardiff to add comments!

Join National Theatre Wales Community

Comment by Rob Stradling on June 1, 2015 at 11:18

Comment by Rob Stradling on June 1, 2015 at 11:18

Comment by Emma MacNab on May 26, 2015 at 20:37

Really looking forward to this! I've already been told of some fantastic projects coming on Sunday, so if you would like to be involved in a new film, a piece of promenade theatre, a movement piece, a piece of new writing amongst others, then come along on Sunday to Oasis!

Attending (8)

Might attend (2)

@NTWtweets on Twitter

Ar ol cwrdd a’r cast, y cyfarwyddwr a’r awdur Hail Cremation! nawr mae’n bryd cwrdd a’n criw Rheoli Llwyfan. Dyma Antonia, Gemma a Christina, a’n Rheolwr Cynhyrchu Cynorthwyol, Hadleypic.twitter.com/TYBTAObYve

Ar ol cwrdd a’r cast, y cyfarwyddwr a’r awdur Hail Cremation! nawr mae’n bryd cwrdd a’n criw Rheoli Llwyfan. Dyma Antonia, Gemma a Christina, a’n Rheolwr Cynhyrchu Cynorthwyol, Hadley

You’ve met our Hail Cremation! cast, director and writer. Today it’s time to say hello to our wonderful Stage Management team - Antonia, Gemma and Christina, with our Assistant Production Manager, Hadley.pic.twitter.com/A7GB866pKz – At Chapter Arts Centre

You’ve met our Hail Cremation! cast, director and writer. Today it’s time to say hello to our wonderful Stage Management team - Antonia, Gemma and Christina, with our Assistant Production Manager, Hadley. – At Chapter Arts Centre

Cawsom brynhawn ffab gyda’r cast Hail Cremation! heddi wrth i nhw rhannu eu hoff ffeithiau am Dr William Price gyda ni. Byddwn yn datgelu rhagor wythnos nesaf.pic.twitter.com/NO80Erujmi

Cawsom brynhawn ffab gyda’r cast Hail Cremation! heddi wrth i nhw rhannu eu hoff ffeithiau am Dr William Price gyda ni. Byddwn yn datgelu rhagor wythnos nesaf.

image block identification

© 2020   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service