Open Space Event: What's Up Queers?

Event Details

Open Space Event: What's Up Queers?

Time: June 9, 2018 all day
Location: The Atrium 86-88 Adam Street Cardiff CF24 2FN
Website or Map: https://www.eventbrite.co.uk/…
Event Type: open, space
Organized By: Kelly Jones
Latest Activity: May 31, 2018

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

What’s Up Queers?

Hosted by the Queer Arts Collective

A day long event to continue the growing conversation around the representation of Queer arts and artists in Wales.In a relaxed and informal setting meet and discuss all aspects of Queer creativity in Wales. Your chance to raise conversations, share practice, learn and laugh.

This is for you if:

You are a LGBTQ+ identifying artist living or working in Wales.

You want to support the Queer Arts Scene in Wales.

You want to hear what people have got to say.

You have a topic you want to discuss.

 

You want to know more about or connect with Queer Arts Collective Cardiffor wish to set up your own elsewhere.

 

You’ve got ideas on how we can change things up and increase the visibility and viability of the Queer Arts Culture in Wales..

Yes there is Free Food! 

The Queer Arts Collective is a group of LGBTQ+ identifying creatives who have been meeting over the last few months to discuss ways of supporting each other and Queer culture in Wales. You can find us on Facebook just search Queer Arts Collective - Cardiff .....

Shwmae Queers? What’s Up Queers?

Wedi’i gynnal gan y Queer Arts Collective

Diwrnod cyfan i barhau’r sgwrs presennol ynglŷn â cynrychiolaeth artistiaid/celfyddydau Queer yng Nghymru.

Digwyddiad ymlaciedig ac anffurfiol i drafod pob elfen o greadigrwydd Queer yng Nghymru. Dyma eich cyfle i gynnal sgyrsiau, rhannu eich arferion gwaith, dysgu a chwerthin.

Mae hwn ar eich cyfer chi os:

Rydych yn artist LGBTQ+ sy’n byw neu’n gweithio yng Nghymru.

Rydych am gefnogi’r Gymuned Celfyddydau Queer yng Nghymru.

Rydych am glywed beth sydd gan eraill i’w ddweud.

Mae ganddoch chi bwnc rydych yn awyddus i drafod.


Rydych am glywed mwy am/gysylltu gyda Queer Arts CollectiveCaerdydd neu rydych am ddechrau un eich hun rhywle arall.

Mae ganddoch chi syniadau ar sut allem newid pethau a chynyddu gwelededd a hyfywdra’r diwylliant CelfyddydauQueeryng Nghymru.


Rydych yn ffansio diwrnod ymhlith eich cyfoedion queer a’r cynghreiriaidion.

Gall unrhywun sy’n mynychu cynnal sesiwn i drafod neu weithdy i arbrofi’r syniad maent wedi bod yn ysu i’w archwilio, felly dewch yn barod i sgwrsio. Neu, croeso i chi symud o gwmpas i glustfeinio a cael eich ysbrydoli gyda syniadau a gweledigaethau eraill. Gallech wneud beth y dymunwch gyda’r diwrnod hon (gwelwch y cynllun ar gyfer y diwrnod isod).

Oes, mae yna Fwyd am Ddim! Byddwn yn darparu tipyn o fwyd amser cinio a bydd lluniaeth ar gael trwy’r dydd. Rydym hefyd yn agos iawn i ystod eang o sefydliadau bwyd a diod Caerdydd!


Byddwn yn gweithio mewn fformat Gofod Agored felly mae ganddoch chi’r rhyddid i ddod mewn a mas trwy’r dydd ond dyma amseroedd bras byddwn yn gweithio gyda. Hoffwn eich annog i fynychu’r Darn Agoriadol gan fyddwn yn cyflwyno sut yr ydym yn gweithio a phryd bydd y sesiynau yn cael ei alw.

Mae’r Queer Arts Collective yn grŵp o bobl greadigol LGBTQ+ sydd wedi bod yn cwrdd dros y misoedd diwethaf i drafod ffyrdd o gefnogi eu gilydd a diwylliant Queer yng Nghymru. Gallwch ffeindio ni ar gweplyfr.....

Comment Wall

Add a Comment

RSVP for Open Space Event: What's Up Queers? to add comments!

Join National Theatre Wales Community

Attending (1)

Blogs and Debates

@NTWtweets on Twitter

image block identification

© 2021   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service