Event Details

SPLISH SPLASH

Time: March 1, 2019 at 6:30pm to March 31, 2019 at 6:30pm
Location: Touring Wales & England
Website or Map: https://www.nationaltheatrewa…
Phone: 029 2035 3070
Event Type: theatre
Organized By: National Theatre Wales
Latest Activity: Jan 18, 2019

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

National Theatre Wales ac Oily Cart
Ysgrifennwyd a chyfarwyddwyd gan Tim Webb


National Theatre Wales & Oily Cart
Written & Directed by Tim Webb

Yn teithio i ysgolion arbennig yng Nghymru a Lloegr

On tour in special schools across Wales and England

#NTWSPLISHSPLASH

Mae Splish Splash yn wlad ryfeddol ddyfrllyd; gofod hudol lle caiff pob synnwyr ei syfrdanu, wedi’i chreu’n arbennig i bobl ifanc 3-19 oed.  Bydd tair fersiwn: un ar gyfer y rhai sydd ag anableddau dysgu dwys a lluosog, un arall ar gyfer y rhai ar y sbectrwm awtistiaeth, a thrydedd ar gyfer y rhai dall a byddar.

Unwaith eto caiff pyllau therapi dŵr ledled Cymru eu trawsnewid gan olau tanddwr, cymylau swigod yn codi o islaw, llenni o chwistrell peraroglus, a cherddoriaeth fyw a chwaraeir ar bibellau sy’n arnofio, gyda sain y gellir ei deimlo yn ogystal â’i glywed.

Comisiynwyd Splish Splash yn wreiddiol fel rhan o ŵyl NHS70 National Theatre Wales ym mis Gorffennaf 2018, pan fu’n teithio ysgolion ac ysbytai yng Nghymru.

Gall ysgolion arbennig, hosbisau, ysbytai a grwpiau SEND gael rhagor o wybodaeth a holi am archebu Splish Splash trwy gysylltu â Chynhyrchydd Teithio Oily Cart, Alison Garratt: alison@oilycart.org.uk

Sylwer, oherwydd natur unigryw y perfformiadau hyn, nid oes modd i’r cyhoedd archebu ar gyfer Splish Splash. Mae pob sioe yn cael ei pherfformio i gynulleidfa o ddau berson ifanc ar y tro, gyda’u gofalwyr, ac maent wedi’u teilwra i anghenion penodol pob aelod o’r gynulleidfa.

Splish Splash is a multi-sensory, watery wonderland; a magical space where every sense is delighted, specially created for young people aged 3-19. There will be three versions: one for those with profound and multiple learning disabilities, another for those on the autism spectrum, and a third for the deafblind.

Hydro-therapy pools across Wales will once more be transformed by underwater lighting, clouds of bubbles drifting from below, curtains of perfumed spray, and live music played on floating pipes, with a sound that can be felt as much as heard.

Splish Splash was originally commissioned as part of National Theatre Wales’ NHS7 Festival in July 2018, when it toured schools and hospitals in Wales.

Special schools, hospices, hospitals and SEND groups can get more information and enquire about booking Splish Splash by contacting Oily Cart’s Touring Producer, Alison Garratt: alison@oilycart.org.uk

Please note, due to the unique nature of these performances, Splish Splash is not open to booking by the public. Each show is performed to an audience of two young people at a time, accompanied by their carers, and is tailored to the specific needs of each audience member.

Comment Wall

Add a Comment

RSVP for SPLISH SPLASH to add comments!

Join National Theatre Wales Community

Attending (1)

image block identification

© 2024   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service