STORM.3: TOGETHER AND ALONE

Event Details

STORM.3: TOGETHER AND ALONE

Time: March 21, 2019 at 7:30pm to March 23, 2019 at 7:30pm
Location: NEON, Newport
Street: Clarence Place
City/Town: Newport
Website or Map: https://www.nationaltheatrewa…
Phone: 029 2035 3070
Event Type: theatre
Organized By: National Theatre Wales
Latest Activity: Feb 22, 2022

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

Rhan o The Storm Cycle
National Theatre Wales
Crëwyd gan Mike Brookes

Part of the Storm Cycle
National Theatre Wales
Created by Mike Brookes

#NTWSTORM

Yn nhrydedd rhan The Storm Cycle, mae’r gwneuthurwr theatr Mike Brookes yn archwilio rhai o’r honiadau, emosiynau a chwestiynau sydd wedi bod ynghlwm wrth ansicrwydd cymdeithasol a gwleidyddol Cymru yn ddiweddar – ac yr ymddengys sydd wedi bod yn ein gwthio ni, yn ogystal â llawer o Ewrop a’r Unol Daleithiau, tuag at ddadleuon ynghylch pwy ydym ‘ni’, a sut yr ydym yn arddel ac yn amddiffyn ‘ein hunain’. Bydd yn cael ei wneud a’i berfformio yn yr wythnosau cyn ymadawiad arfaethedig y DU o’r UE.

Mi fydd STORM.3: Together and Alone yn cynnwys testun wedi’i ysbrydoli gan Pour une morale de l’ambiguïté, casgliad rhyfeddol o draethodau a ysgrifennwyd gan Simone de Beauvoir yng nghanol y digalondid a’r optimistiaeth a ddilynodd yr Ail Ryfel Byd, ar enedigaeth yr Ewrop yr ydym bellach yn byw ynddi.

Cyhoeddir rhagor o wybodaeth, yn cynnwys sut i archebu eich tocyn, yn 2019

In the third instalment of The Storm Cycle, theatre-maker Mike Brookes explores some of the assertions, emotions and questions that have bubbled away under Wales’ recent social and political uncertainty – and that seem to have been pushing us, as well as much of Europe and the US, towards arguments about who ‘we’ are, and how we assert and protect ‘ourselves’. It will be made and performed in the weeks before the UK’s planned withdrawal from the EU.

STORM.3: Together and Alone will feature text inspired by Pour une morale de l’ambiguïté, an extraordinary collection of essays written by Simone de Beauvoir amidst the desolation and optimism that followed the Second World War, at the birth of the Europe in which we now live.

Further information, including how to book your tickets, will be released in early 2019

Comment Wall

Add a Comment

RSVP for STORM.3: TOGETHER AND ALONE to add comments!

Join National Theatre Wales Community

Attending (2)

image block identification

© 2024   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service